|    908 56 502 / 917 86 303  |  

Om Styrearbeid på Nett bilde

Om styrearbeid på Nett

For å illustrerer hva Styrearbeid på Nett er, har vi laget en kort informasjonsvideo som du kan se under. Vår video har som formål å beskrive hva man får tilgang til av relevant informasjon og dokumentasjon ved å abonnere på Styrearbeid på Nett.

Det å bli invitert til å delta i en virksomhets styre, vil for mange oppfattes som en ære. Men før du sier ja til et slikt oppdrag, er det viktig at du har forståelse for hva det innebærer:

  • hvor mye tid tar det?
  • har jeg denne tiden tilgjengelig?
  • hvilket ansvar får jeg for virksomhetens økonomi og drift?
  • hvilke rettslige krav kan styremedlemmer pålegges om ting går galt?
  • hvorfor er styreforsikring viktig?
  • hvilke formalia gjelder?

Disse spørsmål og mange flere får du svar på gjennom et abonnement på Styrearbeid på Nett.  Se vår korte informasjonsvideo under: