|    908 56 502 / 917 86 303  |  

INNHOLDSFORTEGNELSE: bilde

INNHOLDSFORTEGNELSE:

Styrearbeid på Nett er et nyttig verktøy og oppslagsverk for alle med styreansvar. Her er en oversikt over alt innhold i Styrearbeid på Nett. Bruk Innholdsfortegnelsen til høyre for å gå direkte til ønsket kapittel.

1.    Lover  og forskrifter

 •         Aksjeloven
 •         Selskapsloven
 •         Personopplysningsloven
 •         Lov om stiftelser
 •         Linker til aktuelle lover og forskrifter

2.    Generalforsamling

 •        Om Generalforsamlingen
 •        Innkalling til Generalforsamling 
 •        Gjennomføring av Generalforsamlingen 
 •        Valg av styremedlemmer
 •        Ansatterepresentanter i styret
 •        Om Bedriftsforsamlingen
 •        Om Organisasjoner

3.    Styremøter

 •         Styrets sammensetning
 •         Forberedelse til styremøtet
 •         Innkalling til styremøte
 •         Saksbehandling
 •         Møteledelse
 •         Styreleders ansvar og oppgaver
 •         Protokoll fra styremøtet
 •         Styreinstruks       

4.    Styreansvar og oppgaver

 •        Lover som regulerer styrets ansvar
 •        Innkalling til Generalforsamling
 •        Styrets ansvar for å ansette daglig leder
 •        Styrets ansvar for organisasjon og struktur
 •        Styrets ansvar for budsjett, nøkkeltall og planer
 •        Styrets ansvar for økonomikontroll og risiko
 •        Styrets ansvar for kontroll
 •        Styrets ansvar for strategi og prosess
 •        Styrets ansvar for mål og verdier
 •        Styrets ansvar i forhold til revisor
 •        Evaluering av styrets arbeid
 •        Evalueringsskjema for styrets arbeid
 •        Evaluering av selskapets ledelse
 •        Styreansvarsforsikring

5.    Styremedlemmers plikt, ansvar, oppgaver

 •        Styreansvar
 •        Styreleders ansvar og oppgaver
 •        Erstatningsansvar
 •        Sjekkliste for styremedlemmer

6.    HMS og risikostyring

 •        HMS
 •        Risikostyring - styrets involvering
 •        Risiko og krisehåndtering - kartleggingsprosess

7.     Beredskap / Når kriser oppstår

 •         Krise oppstår - hva gjør dere? Samtale med Proff. dr. med Lars Weiseth
 •         Hvorfor skal vi ha en beredskapsplan? Samtale med rådgiver Ellen Gjerde 
 •         Hva skal en beredskapsplan hjelpe med? Samtale med rådgiver Ellen Gjerde
 •         Viktige punkter i en beredskapsplan. Samtale med rådgiver Ellen Gjerde
 •         Ledelse og samarbeid i kriser
 •         Hvordan håndtere en krisesituasjon - en oppgave?
 •         Når krisen er der.
 •         Risikovurdering
 •         Krisehåndtering
 •         Forslag til en beredskapsplan

8.     Etikk og moral:

 •        Etikk og moral
 •        Sjekkliste etikk - den etiske testen
 •        Etiske retningslinjer for ansatte i HRM Group AS

9.     Annet styreansvar vedrørende:

 •         Revisjon
 •         Aksjeeierbok
 •         Kapitalendringer
 •         Fusjon 
 •         Fisjon
 •         Aksjonæravtaler
 •         Ansatterepresentasjon
 •         Aksjeomsetning
 •         Inhabilitet
 •         Taushetsplikt
 •         Styrehonorar
 •         Styrets ansvar i forbindelse med GDPR 

10.    Diverse styredokumenter

 •         Aktuell informasjon til styremedlemmer
 •         Styreinstruks
 •         Årsplan for styremøte
 •         Innkalling til styremøte 
 •         Protokoll fra styremøte  
 •         Evaluering av styrets arbeid - evalueringskjema    
 •         Instruks for daglig leder - et eksempel
 •         Sjekkliste for strategiarbeidet
 •         Innkalling til Generalforsamling
 •         Protokoll fra Generalforsamling
 •         Skjema for risikostyring

11.   Rekruttering av Styremedlemmer

 •         For potensielle styremedlemmer     
 •         For virksomheter som ønsker nytt styremedlem    

12.   Styrearbeid i Boligselskap

13.    Fagartikler om styrearbeid