|    908 56 502 / 917 86 303  |  

9 - Annet styreansvar bilde

Andre styreoppgaver

I dette avsnitt finner du informasjon om styrets ansvar og oppgaver i forbindelse med spesielle forhold som: revisjon, fisjon, fusjon, aksjonæravtaler, aksjeeierbok, inhabilitet, ansatterepresentanter, taushetsplikt og GDPR.Vedrørende revisjonsplikt   Du må være pålogget for å laste ned filer

Aksjeeierbok   Du må være pålogget for å laste ned filer

Aksjonæravtale   Du må være pålogget for å laste ned filer

Fisjon   Du må være pålogget for å laste ned filer

Fusjon   Du må være pålogget for å laste ned filer

Ansatterepresentasjon   Du må være pålogget for å laste ned filer

Inhabilitet   Du må være pålogget for å laste ned filer

Styrets ansvar ifm GDPR (persjonvernloven)   Du må være pålogget for å laste ned filer

Taushetsplikt   Du må være pålogget for å laste ned filer