|    908 56 502 / 917 86 303  |  

8 - Etikk og moral bilde

Etikk og moral

Det finnes ingen riktig måte å gjøre noe galt på, og selv om vi forholder oss innenfor de lover og regler som gjelder, kan vi opptre uetisk. For etikk er mer enn lover og retningslinjer. Det er et styreansvar å sikre at virksomheten ledes etter gode etiske retningslinjer.

Tanken bak det å innføre etiske retningslinjer er å skape en felles plattform for de ansatte, for ledelsen og styret . Etiske retningslinjer sier noe om hvilken etisk standard organisasjonen vil ha og hvilke handlinger som ikke aksepteres.


Etikk og moral   Du må være pålogget for å laste ned filer

Sjekkliste etikk - den etiske testen   Du må være pålogget for å laste ned filer

Eksempel - Etiske regler for konsulenter i HRM Group AS   Du må være pålogget for å laste ned filer