|    908 56 502 / 917 86 303  |  

6 - HMS og risikostyring bilde

HMS og risikostyring

Styret i en virksomhet har et lovfestet ansvar for å sørge for forsvarlig drift av virksomheten. Det er også styrets overordnede ansvar å påse at daglig leder tar HMS ansvaret for hele virksomheten på alvor. Virksomhetens ansvar for arbeidsmiljø er beskrevet i Arbeidsmiljøloven § 4.

Risikostyring er en del av dette, og styret må danne seg en oppfatning av virksomhetens internkontroll basert på den informasjonen man får fra ledelsen. Internkontroll er bestemmelser for igangsettelse, vedlikehold og oppfølging av sikkerhetstiltak for virksomheten. 


HMS   Du må være pålogget for å laste ned filer

Risikostyring - styrets involvering   Du må være pålogget for å laste ned filer

Risikovurdering og krisehåndtering - kartleggingsprosess   Du må være pålogget for å laste ned filer