|    908 56 502 / 917 86 303  |  

4 - Styreansvar og oppgaver bilde

Styreansvar og oppgaver

Styret skal fastsette virksomhetens overordnede mål og de verdier som virksomheten skal drives etter. Dette vil i praksis si at styret kartlegger situasjonen og justerer kursen med jevne mellomrom. Aksjeloven beskriver styrets ansvar og rolle med blant annet hensyn til ansettelse av daglig leder, organisering av virksomheten, fastsetting av retningslinjer og å påse at virksomheten, regnskap og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Styreansvar er viktig å ha kontroll på om man går inn i et styre. Styrearbeid på Nett gir deg det du trenger.Lover som regulerer styrets ansvar   Du må være pålogget for å laste ned filer

Innkalling til Generalforsamling   Du må være pålogget for å laste ned filer

Styrets ansvar for å ansette daglig leder   Du må være pålogget for å laste ned filer

Styrets ansvar for organisasjon og struktur   Du må være pålogget for å laste ned filer

Styrets ansvar for budsjett, nøkkeltall og planer   Du må være pålogget for å laste ned filer

Styrets ansvar for økonomikontroll og risiko   Du må være pålogget for å laste ned filer

Styrets ansvar for kontroll   Du må være pålogget for å laste ned filer

Styrets ansvar for strategi og prosess   Du må være pålogget for å laste ned filer

Styrets ansvar for mål og verdier   Du må være pålogget for å laste ned filer

Styrets ansvar i forhold til revisor   Du må være pålogget for å laste ned filer

Evaluering av styrets arbeid   Du må være pålogget for å laste ned filer

Evalueringsskjema for styrets arbeid   Du må være pålogget for å laste ned filer

Evaluering av selskapets ledelse   Du må være pålogget for å laste ned filer

Styreansvarsforsikring   Du må være pålogget for å laste ned filer