|    908 56 502 / 917 86 303  |  

3 - Styremøter bilde

Styremøter

Et godt fungerende styre kan være en stor ressurs for virksomheten. Det er derfor viktig å tenke igjennom hvordan styret organiseres og hvilken kompetanse styremedlemmene bør ha og at alle styremedlemmer er sitt ansvar og sine oppgaver bevist.

Innen selskapsretten¬†er styret det organet som står for den øverste ledelsen av selskapets forvaltning. Styret har dessuten ansvaret for at selskapet drives på en økonomisk¬†forsvarlig måte, og å føre kontroll med dette, blant annet av hensyn til eiere og kreditorer.¬†Styrets sammensetning   Du må være pålogget for å laste ned filer

Forberedelse til styremøte   Du må være pålogget for å laste ned filer

Innkalling til styremøte   Du må være pålogget for å laste ned filer

Saksbehandling   Du må være pålogget for å laste ned filer

Møteledelse   Du må være pålogget for å laste ned filer

Styreleders ansvar og oppgaver   Du må være pålogget for å laste ned filer

Protokoll fra styremøte   Du må være pålogget for å laste ned filer

Styreinstruks - et eksempel   Du må være pålogget for å laste ned filer