|    908 56 502 / 917 86 303  |  

2 - Generalforsamling bilde

Generalforsamling

Generalforsamlingen er øverste myndighet i selskapet. Ordinær generalforsamling skal holdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Generalforsamling innkalles av styret, og det er selskapets aksjonærer som har møte- og stemmerett.

Styret er virksomhetens øverste beslutningsorgan, og styret er det organ daglig leder får sine instrukser fra og rapporterer til.


Om Generalforsamlingen   Du må være pålogget for å laste ned filer

Innkalling til Generalforsamling   Du må være pålogget for å laste ned filer

Gjennomføring av Generalforsamling   Du må være pålogget for å laste ned filer

Valg av styremedlemmer   Du må være pålogget for å laste ned filer

Ansatterepresentant i styret   Du må være pålogget for å laste ned filer

Om Bedriftsforsamlingen   Du må være pålogget for å laste ned filer

Om Organisasjoner   Du må være pålogget for å laste ned filer