|    908 56 502 / 917 86 303  |  

1 - Lover og forskrifter bilde

Lover og forskrifter

Det er en rekke lover og forskrifter som setter rammer for hva styret i en virksomhet kan og ikke kan gjøre og hvilket ansvar som påhviler det enkelte styremedlem og styret som helhet.

I dette avsnitt ser vi på lover og forskrifter som setter føringer for styrearbeidet og hvilket ansvar som påhviler det enkelte medlem av styret.


Link til Aksjeloven   Du må være pålogget for å laste ned filer

Link til Selskapsloven   Du må være pålogget for å laste ned filer

Link til Personopplysningsloven   Du må være pålogget for å laste ned filer

Link til lov om stiftelse   Du må være pålogget for å laste ned filer

Linker til aktuelle lover og forskrifter   Du må være pålogget for å laste ned filer