|    917 86 303  |  

Verktøyet for deg som tar styrearbeidet på alvor

Styrearbeid på Nett setter fokus på sentrale problemstillinger som har betydning for utøvelse av styrevervet i primært små og mellomstore virksomheter og organisasjoner. 


Vårt mål er å gi deg og ditt styre et verktøy som øker deres kompetanse og forståelse for hvordan dere bør utøve deres styrearbeid. Hvordan styret arbeider vil variere blant annet ut fra virksomhetens formål og størrelse. Likevel, det er noen viktige områder, rettigheter og plikter, man som medlem av et styre, alltid bør ha kontroll på. Styrearbeid på Nett setter fokus på dette. 

Som abonnent på Styrearbeid på Nett får du gode råd og veiledninger, og du får tilgang til en rekke maler og forslag til en god struktur på ditt styrearbeid. Styrearbeid på Nett bidrar til at du kan spille en mer aktiv og verdiskapende rolle i styret.


Derfor vil Styrearbeid på Nett være et viktig verktøy for deg og dine styrekolleger.

Se forøvrig våre abonnementsfordeler

Rekruttering av styremedlemmer

Vi kan bistå dere med å finne de rette styremedlemmer til deres virksomhet. Vi vil også gjerne høre fra deg som ønsker en rolle som styremedlem. Ta kontakt med oss på post@easy-management.no for mer informasjon.


Om Styrearbeid på Nett bilde

For å illustrerer hva Styrearbeid på Nett er, har vi laget en kort informasjonsvideo som du kan se under. Vår video har som formål å beskrive hva man får tilgang til av relevant informasjon og dokumentasjon ved å abonnere på Styrearbeid på Nett.
INNHOLDSFORTEGNELSE: bilde

Styrearbeid på Nett er et nyttig verktøy og oppslagsverk for alle med styreansvar. Her er en oversikt over alt innhold i Styrearbeid på Nett. Bruk Innholdsfortegnelsen til høyre for å gå direkte til ønsket kapittel.
1 - Lover og forskrifter bilde

Det er en rekke lover og forskrifter som setter rammer for hva styret i en virksomhet kan og ikke kan gjøre og hvilket ansvar som påhviler det enkelte styremedlem og styret som helhet.
2 - Generalforsamling bilde

Generalforsamlingen er øverste myndighet i selskapet. Ordinær generalforsamling skal holdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Generalforsamling innkalles av styret, og det er selskapets aksjonærer som har møte- og stemmerett.
3 - Styremøter bilde

Et godt fungerende styre kan være en stor ressurs for virksomheten. Det er derfor viktig å tenke igjennom hvordan styret organiseres og hvilken kompetanse styremedlemmene bør ha og at alle styremedlemmer er sitt ansvar og sine oppgaver bevist.
4 - Styreansvar og oppgaver bilde

Styret skal fastsette virksomhetens overordnede mål og de verdier som virksomheten skal drives etter. Dette vil i praksis si at styret kartlegger situasjonen og justerer kursen med jevne mellomrom. Aksjeloven beskriver styrets ansvar og rolle med blant annet hensyn til ansettelse av daglig leder, organisering av virksomheten, fastsetting av retningslinjer og å påse at virksomheten, regnskap og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Styreansvar er viktig å ha kontroll på om man går inn i et styre. Styrearbeid på Nett gir deg det du trenger.
5 -  Personlig ansvar og plikter bilde

Å bli tilbudt et styreverv kan virke både forlokkende og spennende. Men ved å akseptere vervet, påtar man seg også et stort ansvar. Det er derfor påkrevet at man setter seg godt inn i hva styreansvar innebærer, hvilke plikter man får, finne ut alt man trenger å vite om virksomheten og hvem som for øvrig sitter i styret og hva de står for. Styreansvar er viktig å ha kontroll på om man går inn i et styre. Styrearbeid på Nett gir deg det du trenger.
6 - HMS og risikostyring bilde

Styret i en virksomhet har et lovfestet ansvar for å sørge for forsvarlig drift av virksomheten. Det er også styrets overordnede ansvar å påse at daglig leder tar HMS ansvaret for hele virksomheten på alvor. Virksomhetens ansvar for arbeidsmiljø er beskrevet i Arbeidsmiljøloven § 4.
7 - Beredskap / Når kriser oppstår bilde

Kriser kan oppstå, det vet vi alle. Styret har et overordnet ansvar for å sikre at virksomheten har en beredskap og gode rutiner om ulykken skulle skje. Beredskapsplan og kriseplan er viktig. Vi gir deg verktøy og råd til hvordan du kan utøve ditt styreansvar.
8 - Etikk og moral bilde

Det finnes ingen riktig måte å gjøre noe galt på, og selv om vi forholder oss innenfor de lover og regler som gjelder, kan vi opptre uetisk. For etikk er mer enn lover og retningslinjer. Det er et styreansvar å sikre at virksomheten ledes etter gode etiske retningslinjer.
9 - Annet styreansvar bilde

I dette avsnitt finner du informasjon om styrets ansvar og oppgaver i forbindelse med spesielle forhold som: revisjon, fisjon, fusjon, aksjonæravtaler, aksjeeierbok, inhabilitet, ansatterepresentanter, taushetsplikt og GDPR.
11 - Rekruttering av Styremedlemmer bilde

Hvem har rett formalkompetanse, erfaring og personlighet, til å sitte i styret? Hvem er den rette til å løfte virksomheten videre? Hvem er den rette til å møte de utfordringer virksomheten er i, eller er på vei inn i?
12 - Styrearbeid i Boligselskap bilde

Å være styremedlem i et boligselskap er et viktig og ansvarfullt tillitsverv. Det er Borettslagsloven og Lov om eierseksjoner som definerer styrevervets ansvar. Vi tar utgangspunkt i lovverket og gir en systematisk og enkel fremstilling av det ansvar og de forpliktelsene som styret og det enkelte styremedlem bør kjenne til.

Som abonnent på Easy-Management får du tilgang til alle kapitlene under HR på Nett, Salgsledelse på Nett og Styrearbeid på Nett. Her finner du mye nyttig informasjon, mange nyttige maler, mange råd, nyttige og informative videointervjuer med mer.