|    917 86 303  |  

Om Salgsledelse på Nett bilde

Om Salgsledelse på Nett

På denne siden vil du ha tilgang til en kort informasjonsvideo om Salgsledelse på Nett. Vår introduksjons video har som formål å beskrive hva man får tilgang til av relevant informasjon og hva man kan lære ved å abonnere på Easy Management.

Salgsledelse handler om å skape resultater gjennom dine selgere. Men hvordan oppnå resultatene? Ved å gjenta at selgerne må ha flere møter, og hvor mange de må ringe for å få til det? Ved å sende selgerne på flere kurs om salgsteknikk og annet? 
Selvfølgelig er det viktig, men enda viktigere er motivasjon til å gjøre selgerjobben. Motivasjonen kommer innenfra, så det er selgerens eget ansvar å være motivert, men det er også en viktig del av din jobbe som salgsleder og legge forholdene til rette for at dine selgere er, og forblir, motiverte.