|    917 86 303  |  

8. Lover og forskrifter bilde

8. Lover og forskrifter

Lovverket styrer hva vi kan og ikke kan gjøre. Som leder påhviler det deg et ansvar om å følge gjeldende lover og forskrifter.

Å være kjent med hvilke lover og forskrifter som er gjeldende for deres bransje er å anbefale. Det er også fornuftig for salgsledere, og blant annet kjenne til Kjøpsloven og Markedsføringsloven.