|    917 86 303  |  

7. Mål og måltall bilde

7. Mål og måltall

Forskjellen på et mål og en drøm, er tall og dato. Kan du ikke sette et tall bak et mål, så er det ikke et mål, men en drøm.

Å ha noen mål å strekke seg etter, mål man har eierskap til virker motiverende for de fleste selgere. Målene må imidlertid være mulig å oppnå, og ikke minst er det viktig å motivere, applaudere og gi konstruktiv tilbakemelding på veien frem mot målet.


Hva er KPI.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Målstyringsmodellen.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Kvantitative mål kan gi et kvalitativt uttrykk.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Systematikken i målrettet salg.   Du må være pålogget for å laste ned filer