|    917 86 303  |  

6. Salgsopplæring bilde

6. Salgsopplæring

Salgsleders rolle som Coach og motivator står helt sentralt i utviklingen av selgerne.

Du som salgsleder har den største innvirkningen på hvordan dine selgere utvikler seg. Ved blant annet å ha fokus på ferdighetstrening, samtĀ å tydeliggjøre sammenhengen mellom selgers atferd og resultater, vil du hjelpe dem til bedre resultater. Intet bonussystem eller motivasjonsverktøy kan utligne den effekten en dyktig salgsleder har for sine selgere.


Hva er salg.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Opplæring av selgere.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Tren selgerne.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Hvordan få gode og dyktige selgere.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Noen råd for å motivere og utvikle dine selgere.   Du må være pålogget for å laste ned filer