|    917 86 303  |  

5. Møter man bør gjennomføre bilde

5. Møter man bør gjennomføre

Gode relasjoner mellom deg og dine selgere er avgjørende

I løpet av et år er det flere møter du som salgsleder, skal og bør gjennomføre. Det handler blant annet om å skape engasjement og tillit mellom selgerne, og mellom dem og deg som salgsleder. Dine selgere må være orientert om hva som foregår, det er en forutsetning for å opprettholde et engasjement hos dine selgere.


Kick-off.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Medarbeidersamtalen.   Du må være pålogget for å laste ned filer

ROS samtalen.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Salgsmøte.   Du må være pålogget for å laste ned filer