|    917 86 303  |  

2. Lønn, bonus og premiering bilde

2. Lønn, bonus og premiering

Bonus blir som regel innført for å stimulere selgere til økt innsats.

En hensiktsmessig bonusordning må stimulere og belønne ønskede¬†prestasjoner. Bonusordningen må være kjent, akseptert og ønsket av selgerne. Skal bonusen oppnås på individuell basis eller skal man ha en kollektiv bonus? Man kan også tenke seg en kombinasjon av individuell og kollektiv bonus.


Bonus og provisjon som motivasjon.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Selgerbonus kan virke mot sin hensikt.   Du må være pålogget for å laste ned filer