|    917 86 303  |  

INNHOLDSFORTEGNELSE bilde

INNHOLDSFORTEGNELSE

Salgsledelse på Nett er et nyttig verktøy for de som leder selgere

 1. Rekruttere selgere
 • Ansettelsen
 • Aktuelle spørsmål å stille ved ansettelsen av en selger
 • Hva koster det å ansette en selger som ikke leverer

     2.  Lønn, bonus og premiering

 • Bonus og provisjon som motivasjon
 • Selgerbonus kan virke mot sin hensikt

      3. Du som salgsleder

 • Noe å tenke på
 • Noen utfordringer man står i som salgssjef
 • Motivasjon er drivkraften bak gode resultater
 • De 10 viktigste egenskapene til en salgsleder

      4. Salgskultur

 • Hvordan skape en positiv og konstruktiv salgskultur
 • En god salgskultur gjør oss bedre
 • Lysten driver verket

      5. Møter man bør gjennomføre

 • Kick-off
 • Medarbeidersamtalen
 • ROS-samtalen
 • Salgsmøte

      6. Salgsopplæring

 • Hva er salg
 • Opplæring av selgere
 • Tren selgerne
 • Hvordan få gode og dyktige selgere
 • Noen råd for å motivere og utvikle dine selgere

      7. Mål og måltall

 • Hva er KPI
 • Målstyringsmodellen
 • Kvantitative mål kan gi kvalitative uttrykk
 • Systematikken i målrettet salg

     8. Lover og forskrifter

 • Her er linker til de mest anvendte lover og forskrifter knyttet til salg

     9. Fagartikler

 • Her legges det ut aktuelle artikler knyttet til salgsledelse