|    917 86 303  |  

Easy Management er en nettbasert tjeneste som tilbyr informasjon, kompetanse, tips, råd og verktøy innen ulike fagområder knyttet til ledelse. Tjenesten består i dag av 4 produkter:

  • HR på Nett
  • Salgsledelse på Nett
  • Styrearbeid på Nett
  • HMS kurs for Verneombud og AMU


HR på Nett har som mål å gjøre lederhverdagen enklere. Ved hjelp av korte informative videoer og en rekke ulike dokumenter med tips, råd og veiledninger, skal abonnentene få nødvendig hjelp. Som abonnent vil du i tillegg kunne stille spørsmål til prosjektleder via e-mail, og vi har som mål å svare innen 48 timer.


Salgsledelse på Nett har som mål å gi deg som selgerleder tips og råd om hvordan man bygger / utvikler en salgskultur som genererer omsetning.


Styrearbeid på Nett setter fokus på sentrale problemstillinger som har betydning for utøvelse av styreverv i primært små og mellomstore virksomheter og organisasjoner samt Boligselskap. Vi kommer med råd og veiledninger, og du får tilgang til en rekke maler, dokumenter og forslag til en god struktur på ditt styrearbeid.


HMS kurs for Verneombud og AMU er et digitalt og kostnads- og tidseffektivt kurs som ivaretar Arbeidstilsynets krav til HMS kurs. Dette kurset kan erstatte det 40 timers pålagte HMS kurs for Verneombud og AMU.


Det er HRM Group som har rettighetene til Easy Management.


Kontaktperson hos Easy Management: 

  • Stig K. Jansen, tlf. +47 917 86 303, e-post: sja@hrmgroup.no