|    908 56 502 / 917 86 303
    

Om oss


Easy Management er en nettbasert tjeneste som tilbyr informasjon, kompetanse, tips, råd og verktøy innen ulike fagområder knyttet til ledelse. Tjenesten består i dag av 3 produkter: HR på Nett, Styrearbeid på Nett og HMS kurs for Verneombud og AMU.


HR på Nett har som mål å gjøre lederhverdagen enklere. Ved hjelp av korte og informative videoer og ulike dokumenter med tips, råd og veiledning, skal abonnentene få nødvendig hjelp. Som abonnent vil du i tillegg kunne rette spørsmål til prosjektleder via email, og vi har som mål å svare innen 24 timer.

Som abonnent av HR på Nett, får du bl.a. tilgang til gratis advokatbistand ved behov. Se nærmere om dette under HR på Nett.


Styrearbeid på Nett setter fokus på sentrale problemstillinger som har betydning for utøvelse av styreverv i primært smaå og mellomstore virksomheter og organisasjoner. Vi kommer med råd og veiledninger og du får tilgang til en rekke maler, dokumenter og forslag til en god struktur på ditt styrearbeid. 


HMS kurset for verneombud og AMU er et digitalt kostnads- og tidseffektivt kurs som ivaretar Arbeidstilsynets krav til HMS kurs. Dette kurset kan erstatte det 40 timers pålagte HMS kurset for Verneombud og AMU.


Det er HRM Group as som har rettighetene til Easy Management.
Kontaktpersoner Easy-Management:

  • Stig K.  Jansen,          tlf: +47 917 86 303, e-post: sja@hrmgroup.no