|    908 56 502 / 917 86 303
    

INNHOLDSFORTEGNELSE: bilde

INNHOLDSFORTEGNELSE:

HR på Nett er et oppslagsverk for alle ledere med personalansvar. Her er en oversikt over alt innhold i HR på Nett. Klikk deg inn på det enkelte kapittel for å komme til filmintervjuet eller dokumentene.

1   Lover og forskrifter

        - Arbeidsmiljøloven - Mål og hensikt. Filmintervju med advokat Øystein Olausen

        - Arbeidsmiljøloven - Brudd og konsekvens. Filmintervju med advokat Øystein Olausen

        - Arbeidsmiljøloven - Endringer foretatt 1. juli 2015. Filmintervju med advokat Øystein Olausen

        - Personopplysningsloven - Mål og hensikt. Filmintervju med advokat Øystein Olausen

        - Personopplysningsloven - Hva bør arb.giver legge særlig vekt på. Filmintervju med advokat Øystein Olausen

        - Personopplysningsloven - Konsekvenser og manglende sikkerhet. Filmintervju med advokat Øystein Olausen

        - Ny forskrift knyttet til sikring av personopplysninger. Filmintervju med Adm.dir. Geir Erik Lian i Alternativ Data

        - Linker til de mest anvendte lover og forskrifter knyttet til HR-faget. - Dokument

        - Nye regler mot vold og trusler i arbeidslivet. - Dokument

        - Fra og med mai 2018 fikk vi i Norge nytt personvernregelverk. - Dokument

        - Noen plikter du har som arbeidsgiver. - Dokument

        - Bestemmelser og retningslinjer for overtid. - Dokument

2.    Arbeidsgivers styringsrett

        - Arbeidsgivers styringsrett. Filmintervju med advokat Øystein Olausen

        - Kommentarer til arbeidsgivers styringsrett. - Dokument

        - Dette MÅ du vite om arbeidsgivers styringsrett. - Dokument

        - Nøkk dommen,. En av de mest omtalte Høystrettsaker knyttet til Arbeidsgivers styringsrett. - Dokument

        - Theatercafe dommen. En annen ofte omtalt dom knyttet til Arbeidsgivers styringsrett. - Dokument

        - Arbeidsgivers styringsrett setter rammer for hvordan du kan forvalte ditt arbeidsgiver ansvar. - Dokument

        - Tap av retten til bruk av egenmelding. - Dokument.

3.     Personalpolitikk

        - Hva er personalpolitikk. - Dokument

        - Hvordan utvikle en positiv personalpolitikk. - Dokument

        - Leders ansvar ved varsling. - Dokument

        - Etikk og etiske prinsipper. - Dokument

        - Et foredrag om etiske prinsipper. - Dokument

        - "Det er OK gutten min - alle gjør det." - Dokument

        - Hvilket forhold har din virksomhet til alkohol i jobbsammenheng. - Dokument

        - Hva bør personalpolitiske retningslinjer inneholde. - Dokument

        - Kunsten å bedre samarbeidet og virksomhetens kultur - Dokument

4.    Rekrutteringsprosessen

        - Skal vi ansette. En film med Per T. Aakvaag

        - Personlighetstester. Filmintervju med Kjetil Orlien i Thomas International

        - Intervjuet. En film med Per T. Aakvaag

        - Referansesjekk. En film med Per T. Aakvaag

        - Stillingsbeskrivelse. - Dokument

        - Rekrutteringsprosessen - en visualisering i 6 steg. - Dokument

        - Aktuelle spørsmål å stille kandidater. - Dokument

        - Referanseliste. - Dokument

        - Referanseskjema. - Dokument

        - Endringer i lovverket. _ Dokument

        - Du må ALLTID ta referanser. - Dokument

        - Arbeidskontrakt. - Dokument

        - Rutiner ved oppstart av nyansatte - Dokument

        - Introduksjon av nyansatte. - Dokument

        - Et lite råd før en ansettelse. - Dokument

        - Arbeidstid for arbeidstakere under 18 år. - Dokument

        - En arbeidsavtale fører med seg mange muligheter, men også mange feller. - Dokument

        - Oppsigelse i prøvetiden. - Dokument

        - Hvordan skrive en god stillingsannonse. - Dokument

        - Hva er en god stillingsannonse? - Dokument

5.    Mangfoldledelse

        - Seema film 1. Hva er det? Filmintervju med Rihel Brenna, daglig leder Seema AS

        - Seema film 2. Hvordan lykkes? Filmintervju med Rihel Brenna, daglig leder Seema AS

        - Seema film 3. Hva med offentlig sektor? Filmintervju med Rihel Brenna, daglig leder Seema AS

        - Mester Grønn film 1. Hvordan/hva/hvorfor? Filmintervju med Rita Bondeson Børke. HR sjef hos Mester Grønn

        - Mester Grønn film 2. Utfordringer og råd. Filmintervju med Rita Bondeson Børke. HR sjef hos Mester Grønn

        - Hva vet vi om mangfoldledelse? - Dokument

        - Mangfoldledelse er fremtidens ledelse. - Dokument

        - Mangfold og inkludering i dagligvaren. - Dokument

6.    Personalhåndboken

        - Hva er formålet med en personalhåndbok. - Dokument

        - Et eksempel på en personalhåndbok. - Dokument

        - Sykefraværsrutiner. - Dokument

        - Nye regler ved varsling. - Dokument

        - En personalhåndbok er et viktig verktøy for alle virksomheter. - Dokument

7.    Personvern / personalarkivet

        - Hvordan håndtere sensitiv informasjon? Filmintervju med Lena Zaachariassen i Alternativ Data

        - Ny forskrift knyttet til sikring av personopplysninger. Filmintervju med Adm.dir. Geir Erik Lian i Alternativ Data

        - Hva sier Datatilsynet om personvern? - Dokument

        - Hvilke krav settes til personalarkivet? - Dokument

        - Hva kan lagres i personalmappen? - Dokument

        - Bruk av personopplysninger i arbeidslivet øker. - Dokument

        - Personopplysninger og sikker sletting. - Dokument

        - Hva er personvern? - Dokument

        - Nye personvernregler fra mai 2018, hva betyr det for din virksomhet? - Dokument

        - De nye personvernreglene - Hva gjør vi nå? - Dokument

        - Datatilsynets roller og virkemidler. - Dokument

        - Maler som skal hjelpe virksomheter å få på plass internkontrollen. - Dokument

        - Mobbing på arbeidsplassen. - Dokument

        - Hvilke virksomheter innen privat sektor må ha personvernombud? - Dokument

        - Personvern - GDPR. - Dokument

8.    Medarbeidersamtalen

        - Hvordan gjennomføre en medarbeidersamtale - noen tips. - Dokument

        - Medarbeiderskjema. - Dokument

        - Ansattes medbestemmelsesrett. - Dokument

        - ROS samtalen. - Dokument

        - Noen spørsmål til hjelp ved planlegging og gjennomføring av en medarbeidersamtale. - Dokument

        - Nøkkelen til en god MEDARBEIDERSAMTALE. - Dokument

        - Hva gjør du som leder når en medarbeider ikke vil ha medarbeidersamtale? - Dokument

9.    Sykefravær

        - NAV-sykelønnsordningen. Lover og regler. Filmintervju med advokat Odd Andr. Hoika fra NAV

        - NAV-sykelønnsordningen. Arbeidsgivers plikter. Filmintervju med advokat Odd Andr. Hoika fra NAV

        - NAV-sykelønnsordning. Legens rolle. Filmintervju med advokat Odd Andr. Hoika fra NAV

        - NAV-sykelønnsordning. Arbeidstakers plikter. Filmintervju med advokat Odd Andr. Hoika fra NAV

        - Hvordan redusere sykefraværet? Mål og metode. Filmintervju med Lisbeth Fauske, Rælingen kom.

        - Hvordan redusere sykefraværet? Hvordan involvere de ansatte. Filmintervju med Lisbeth Fauske, Rælingen kom

        - Hvordan redusere sykefraværet? Metode og verktøy. Filmintervju med Lisbeth Fauske, Rælingen kom

        - Hvordan redusere sykefraværet? Råd og anbefalinger. Filmintervju med Lisbeth Fauske, Rælingen kom

        - Gode hygieneløsninger gir redusert sykefravær. Filmintervju med Cecilie Hagbartsen, Rentokil Initial

        - Hvem gjør hva ved sykefravær? - Dokument

        - Oppfølging av sykmeldte. - Dokument

        - Sykefraværsrutiner. - Dokument

        - Tilretteleggingsplikt og styringsrett. - Dokument

        - Lovutdrag. - Dokument

        - Er du klar over dette? - Dokument

        - Kartlegging av arbeidsoppgaver. - Dokument

        - Sykepenger kun 8 uker. - Dokument

        - Mal for innkalling til Dialogmøte. - Dokument

        - Mal ved sykefravær. - Dokument

        - Arbeidsavklaringspenger (AAP)

        - Tap av retten til bruk av egenmelding. - Dokument

        - Arbeidstakers fravær pga sykt barn. - Dokument

        - Høyt sykefravær har mange forklaringer. - Dokument

        - Rutine for oppfølging av sykmeldte. - Dokument

        - Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte - noen råd og veiledning. - Dokument

        - Alle MÅ bli sett. - Dokument

        - Med tilgang via Altinn kan du sjekke det legemeldte sykefraværet i virksomheten - Dokument

        - Gode hygienerutiner kan redusere sykefraværet. - Dokument

        - Kan man som arbeidsgiver bestride en sykmelding? - Dokument

10.  Lønn og annen godtgjørelse

        - Krav ved lønn og lønnsutbetalinger. Filmintervju med Gyrid Orsten fra ECIT Råd og Regnskap

        - Bonus og annen belønning. Filmintervju med Stein V. Helset fra ECIT Råd og Regnskap

        - Retten til en arbeidsavtale. - Dokument

        - Linker til lønn og lønnskjøring. - Dokument

        - Standard arbeidsavtale. - Dokument

        - Sjekkliste ved arbeidsavtale. - Dokument

        - Ferieavvikling. - Dokument

        - Ansettelseskontrakt. - Dokument

        - Taushetserklæring. - Dokument

        - Hva må man ha av info. om em ansatt, for å kjøre lønn på en riktig måte. - Dokument

        - Når man velger å benytte hjemmekontor. - Dokument

        - Nye maler for arbeidsavtaler fra Arbeidstilsynet. - Dokument

11.  Motivasjonstiltak

        - 2 esler stod å skulte …. En kort film

        - Bedriftskultur. - Dokument

        - Om motivasjon. - Dokument

        - Ferieavvikling. - Dokument

        - 7 råd for økt motivasjon. - Dokument

        - Et godt arbeidsmiljø. - Dokument

        - Hva motiverer de ansatte. - Dokument

        - Engasjerte jobber bedre. - Dokument

        - 6 råd for å få motiverte medarbeidere. - Dokument

        - Slik skaper du arbeidsglede. - Dokument

12.  Kompetanseutvikling

        - Hva er god møteledelse? Filmintervju med rådgiver Kjell Gautier Gjersbakk

        - Mindfulness, et verktøy i en stressende lederhverdag. Filmintervju med fysioterapeut Karin Jansen

        - Coachende lederstil - Mål, hva og hvor. Filmintervju med rådgiver Torunn Ødegård

        - Coachende lederstil - Hvordan? Filmintervju med Torunn Ødegård

        - Kompetanseutvikling i virksomheter. - Dokument

        - Hva er en kompetanseplan? - Dokument

        - Kompetanseutvikling av ledere står sentralt i utviklingen av virksomheter. - Dokument

        - Lederen som rollemodell. - Dokument

        - Vil du ha rett eller vil du ha gode relasjoner? - Dokument

        - Etikk i lederutvikling. - Dokument

        - Kompetanseutvikling - 4 råd ved strategisk kompetanseutvikling. - Dokument

        - Hva skjer på møter? - Dokument

        - Noen etiske refleksjoner og den etiske testen. - Dokument

        - Kompetanseprosess. - Dokument

13.  HMS

        - KURS: Ta vårt digitale HMS kurs. Det er inkludert i abonnementet. - Dokument

        - Arbeidsmiljøloven og HMS. - Dokument

        - En modell for risikovurdering. - Dokument

        - MAL for en HMS-håndbok. - Dokument

        - HMS-håndbok. - Dokument

        - Noen nyttige nettadresser for videre arbeid med HMS. - Dokument

        - Arbeidsmiljø ledelsessystem - ISO 45001. - Dokument

        - Sykdom og skader på jobb koster Norge 30 milliarder årlig. - Dokument

        - Avvikshåndtering. - Dokument

        - Den årlige HMS kontrollen. - Dokument

        - Avtale om ikke å ha verneombud. - Dokument

        - Avtale om kortere HMS opplæring for AMU og verneombud. - Dokument

        - Punkter for ny forordning om personvern. - Dokument

        - Roller i HMS arbeidet. - Dokument

        - Hvordan lage et HMS system? - Dokument

        - HMS hjulet. - Dokument

        - Nye regler ved varsling. - Dokument

        - HMS kort. - Dokument

        - Risikovurdering og krisehåndtering. _ Dokument

        - Mobbing på arbeidsplassen. - Dokument

        - Hva om HMS forskriften ikke følges? - Dokument

        - Rutiner for oppfølging av sykmeldte. - Dokument

        - Arbeidsgiver er pålagt å utarbeide rutiner for varsling. - Dokument

        - Hvordan gå fram for å lage et system for internkontroll i din virksomhet. - Dokument

        - Hvor mange verneombud skal man ha og hva er verneombudets oppgaver? - Dokument

        - Regionale verneombud, hva er det? - Dokument

        - HMS TEST: Ta vår HMS test for ledere

14.  Kvalitet / kvalitetssikring

        - Kvalitet og kvalitetssikring. - Dokument

        - Bedriftens grunnleggende prosesser. - Dokument

        - Avviksmelding. - Dokument

        - Årshjulet. - Dokument

15.  Den vanskelige samtalen

        - Konflikter på arbeidsplassen. - Dokument

        - Den vanskelige samtalen. - Dokument

        - Muntlig advarsel. - Dokument

        - Advarsel. - Dokument

        - 9 råd fra oss. - Dokument

        - Noen råd for god kommunikasjon mellom leder og medarbeider. - Dokument

        - Hvordan gjennomføre den vanskelige samtalen. - Dokument

16.  Nedbemanning / oppsigelse

        - Sentrale lover og forskrifter. Filmintervju med advokat Øystein Olausen

        - De mest vanlige feil, og hvordan gå frem. Filmintervju med advokat Øystein Olausen

        - Grensen mellom nedbemanning og masseoppsigelse. Filmintervju med advokat Øystein Olausen

        - Om jussen ikke følges ved nedbemanning og permittering. Filmintervju med advokat Øystein Olausen

        - Outplacement. Filmintervju med rødgiver Stig Jansen i HRM Group

        - Oppsigelse. - Dokument

        - Arbeidsgivers TEST før en oppsigelse finner sted. - Dokument

        - Oppsigelse i prøvetiden. - Dokument

        - Oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold. - Dokument

        - Oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold. - Dokument

        - Outplacement - Karriereveiledning. - Dokument

        - Avskjed. - Dokument

        - Permittering. - Dokument

        - Kan man si opp en selger på grunn av omsetningssvikt? - Dokument

        - Ved en nedbemanning. - Dokument

        - Er en oppsigelse ugyldig om det er form feil ved oppsigelsen? - Dokument

        - Mal for drøftelsesmøte. - Dokument

        - Vanlige feil ved nedbemanning. - Dokument

        - Noen vanlige feil ved oppsigelse. - Dokument

17.  Fagforeninger

        - Wikipedia definerer en Fagforening som følger. - Dokument

        - Partnersamarbeid i integrasjonsprosessen der Statoil og Norsk Hydro fusjonerte. - Dokument

        - Fagforening - Virkemidler, organisasjon og historikk. - Dokument

        - Hva er en tariffavtale. - Dokument

        - Fafo sier følgende. - Dokument

        - Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte. - Dokument

18.  Pensjon og forsikring

        - Arbeidsgivers ansvar vedr. pensjon. Filmintervju med Lars Ingmar Eng - Gjensidige

        - Obligatorisk personal forsikring. Filmintervju med Erlend Willand - Gjensidige

        - Frivillig forsikring. Filmintervju med Erlend Willand - Gjensidige

        - Privat forsikring. Filmintervju med Erlend Willand - Gjensidige

        - Linker til aktuelle lover og forskrifter vedr. pensjon og forsikring. - Dokument

        - Obligatorisk tjenestepensjon. - Dokument

        - Innskuddspensjon. - Dokument

        - Pensjon selvstendig næringsdrivende. - Dokument

        - Valgfrie tilleggsdekninger. - Dokument

        - Yrkesskadeforsikring. - Dokument

        - Behandlingsgaranti pluss. - Dokument

        - Bedriftsgruppeliv. - Dokument

19.  Beredskap / Når krisen oppstår

        - En krise oppstår i din virksomhet. Hva gjør dere? Filmintervju med Proff. dr. med Lars Weisæth

        - Hvorfor skal jeg som leder ha en beredskapsplan? Filmintervju med rådgiver Ellen Gjerde

        - Hva skal en beredskapsplan hjelpe meg med? Filmintervju med rådgiver Ellen Gjerde

        - Viktige punkter i en beredskapsplan. Filmintervju med rådgiver Ellen Gjerde

        - Ledelse og samarbeid i kriser. - Dokument

        - En oppgave i hvordan håndtere en krisesituasjon for ledere. - Dokument

        - Når krisen er der. - Dokument

        - Krisehåndtering. - Dokument

        - Risikovurdering og krisehåndtering. - Dokument

        - En beredskapsplan bør inneholde følgende kapitler - Dokument

20.  Når ansatte slutter

        - Bekreftelse på at oppsigelse er mottatt. - Dokument

        - Sluttatest

        - Sjekkliste når ansatte slutter. - Dokument

        - Sluttsamtalen / Spørsmål. - Dokument

        - Sluttpakker. - Dokument

        - Sluttintervju. - Dokument

        - Sjekkliste når en ansatt sier opp sin stilling. - Dokument


I tillegg har vi et kapittel for relevante fagartikler, et kapittel for kurs og et kapittel der tidligere Nyhetsbrev ligger.