|    908 56 502 / 917 86 303  |  

INNHOLDSFORTEGNELSE: bilde

INNHOLDSFORTEGNELSE:

HR på Nett er et oppslagsverk for alle ledere med personalansvar. Her er en oversikt over alt innhold i HR på Nett. Klikk deg inn på det enkelte kapittel for å komme til filmintervjuet eller dokumentene.

1   Lover og forskrifter

 • Arbeidsmiljøloven - Mål og hensikt. Filmintervju med advokat Øystein Olausen
 • Arbeidsmiljøloven - Brudd og konsekvens. Filmintervju med advokat Øystein Olausen
 • Arbeidsmiljøloven - Endringer foretatt 1. juli 2015. Filmintervju med advokat Øystein Olausen
 • Personopplysningsloven - Mål og hensikt. Filmintervju med advokat Øystein Olausen
 • Personopplysningsloven - Hva bør arb.giver legge særlig vekt på. Filmintervju med advokat Øystein Olausen
 • Personopplysningsloven - Konsekvenser og manglende sikkerhet. Filmintervju med advokat Øystein Olausen
 • Ny forskrift knyttet til sikring av personopplysninger. Filmintervju med Adm.dir. Geir Erik Lian i Alternativ Data
 • Linker til de mest anvendte lover og forskrifter knyttet til HR-faget. - Dokument
 • Nye regler mot vold og trusler i arbeidslivet. - Dokument
 • Fra og med mai 2018 fikk vi i Norge nytt personvernregelverk. - Dokument
 • Noen plikter du har som arbeidsgiver. - Dokument
 • Bestemmelser og retningslinjer for overtid. - Dokument
 • Orientering om Arbeidsgivers plikter. - Dokument utgitt av Arbeidstilsynet

2.    Arbeidsgivers styringsrett

 • Arbeidsgivers styringsrett. Filmintervju med advokat Øystein Olausen
 • Kommentarer til arbeidsgivers styringsrett. - Dokument
 • Dette MÅ du vite om arbeidsgivers styringsrett. - Dokument
 • Nøkk dommen,. En av de mest omtalte Høystrettsaker knyttet til Arbeidsgivers styringsrett. - Dokument
 • Theatercafe dommen. En annen ofte omtalt dom knyttet til Arbeidsgivers styringsrett. - Dokument
 • Arbeidsgivers styringsrett setter rammer for hvordan du kan forvalte ditt arbeidsgiver ansvar. - Dokument
 • Tap av retten til bruk av egenmelding. - Dokument.

3.     Personalpolitikk

 • Hva er personalpolitikk. - Dokument
 • Hvordan utvikle en positiv personalpolitikk. - Dokument
 • Leders ansvar ved varsling. - Dokument
 • Etikk og etiske prinsipper. - Dokument
 • Et foredrag om etiske prinsipper. - Dokument
 • "Det er OK gutten min - alle gjør det." - Dokument
 • Hvilket forhold har din virksomhet til alkohol i jobbsammenheng. - Dokument
 • Hva bør personalpolitiske retningslinjer inneholde. - Dokument
 • Kunsten å bedre samarbeidet og virksomhetens kultur - Dokument

4.    Rekrutteringsprosessen

 • Skal vi ansette. En film med Per T. Aakvaag
 • Personlighetstester. Filmintervju med Kjetil Orlien i Thomas International
 • Intervjuet. En film med Per T. Aakvaag
 • Referansesjekk. En film med Per T. Aakvaag
 • Stillingsbeskrivelse. - Dokument
 • Rekrutteringsprosessen - en visualisering i 6 steg. - Dokument
 • Aktuelle spørsmål å stille kandidater. - Dokument
 • Referanseliste. - Dokument
 • Referanseskjema. - Dokument
 • Endringer i lovverket. _ Dokument
 • Du må ALLTID ta referanser. - Dokument
 • Arbeidskontrakt. - Dokument
 • Rutiner ved oppstart av nyansatte - Dokument
 • Introduksjon av nyansatte. - Dokument
 • Et lite råd før en ansettelse. - Dokument
 • Arbeidstid for arbeidstakere under 18 år. - Dokument
 • En arbeidsavtale fører med seg mange muligheter, men også mange feller. - Dokument
 • Oppsigelse i prøvetiden. - Dokument
 • Hvordan skrive en god stillingsannonse. - Dokument
 • Hva er en god stillingsannonse? - Dokument

5.    Mangfoldledelse

 • Seema film 1. Hva er det? Filmintervju med Rihel Brenna, daglig leder Seema AS
 • Seema film 2. Hvordan lykkes? Filmintervju med Rihel Brenna, daglig leder Seema AS
 • Seema film 3. Hva med offentlig sektor? Filmintervju med Rihel Brenna, daglig leder Seema AS
 • Mester Grønn film 1. Hvordan/hva/hvorfor? Filmintervju med Rita Bondeson Børke. HR sjef hos Mester Grønn
 • Mester Grønn film 2. Utfordringer og råd. Filmintervju med Rita Bondeson Børke. HR sjef hos Mester Grønn
 • Hva vet vi om mangfoldledelse? - Dokument
 • Mangfoldledelse er fremtidens ledelse. - Dokument
 • Mangfold og inkludering i dagligvaren. - Dokument

6.    Personalhåndboken

 • Hva er formålet med en personalhåndbok. - Dokument
 • Et eksempel på en personalhåndbok. - Dokument
 • Sykefraværsrutiner. - Dokument
 • Nye regler ved varsling. - Dokument
 • En personalhåndbok er et viktig verktøy for alle virksomheter. - Dokument

7.    Personvern / personalarkivet

 • Hvordan håndtere sensitiv informasjon? Filmintervju med Lena Zaachariassen i Alternativ Data
 • Ny forskrift knyttet til sikring av personopplysninger. Filmintervju med Adm.dir. Geir Erik Lian i Alternativ Data
 • Hva sier Datatilsynet om personvern? - Dokument
 • Hvilke krav settes til personalarkivet? - Dokument
 • Hva kan lagres i personalmappen? - Dokument
 • Bruk av personopplysninger i arbeidslivet øker. - Dokument
 • Personopplysninger og sikker sletting. - Dokument
 • Hva er personvern? - Dokument
 • Nye personvernregler fra mai 2018, hva betyr det for din virksomhet? - Dokument
 • De nye personvernreglene - Hva gjør vi nå? - Dokument
 • Datatilsynets roller og virkemidler. - Dokument
 • Maler som skal hjelpe virksomheter å få på plass internkontrollen. - Dokument
 • Mobbing på arbeidsplassen. - Dokument
 • Hvilke virksomheter innen privat sektor må ha personvernombud? - Dokument
 • Personvern - GDPR. - Dokument
 • Aktuelle lover og forskrifter knyttet til GDPR - Dokument

8.    Medarbeidersamtalen

 • Hvordan gjennomføre en medarbeidersamtale - noen tips. - Dokument
 • Medarbeiderskjema. - Dokument
 • Ansattes medbestemmelsesrett. - Dokument
 • ROS samtalen. - Dokument
 • Noen spørsmål til hjelp ved planlegging og gjennomføring av en medarbeidersamtale. - Dokument
 • Nøkkelen til en god MEDARBEIDERSAMTALE. - Dokument
 • Hva gjør du som leder når en medarbeider ikke vil ha medarbeidersamtale? - Dokument

9.    Sykefravær

 • NAV-sykelønnsordningen. Lover og regler. Filmintervju med advokat Odd Andr. Hoika fra NAV
 • NAV-sykelønnsordningen. Arbeidsgivers plikter. Filmintervju med advokat Odd Andr. Hoika fra NAV
 • NAV-sykelønnsordning. Legens rolle. Filmintervju med advokat Odd Andr. Hoika fra NAV
 • NAV-sykelønnsordning. Arbeidstakers plikter. Filmintervju med advokat Odd Andr. Hoika fra NAV
 • Hvordan redusere sykefraværet? Mål og metode. Filmintervju med Lisbeth Fauske, Rælingen kommune
 • Hvordan redusere sykefraværet? Hvordan involvere de ansatte. Filmintervju med Lisbeth Fauske, Rælingen kommune
 • Hvordan redusere sykefraværet? Metode og verktøy. Filmintervju med Lisbeth Fauske, Rælingen kommune
 • Hvordan redusere sykefraværet? Råd og anbefalinger. Filmintervju med Lisbeth Fauske, Rælingen kommune
 • Gode hygieneløsninger gir redusert sykefravær. Filmintervju med Cecilie Hagbartsen, Rentokil Initial
 • Hvem gjør hva ved sykefravær? - Dokument
 • Oppfølging av sykmeldte. - Dokument
 • Sykefraværsrutiner. - Dokument
 • Tilretteleggingsplikt og styringsrett. - Dokument
 • Lovutdrag. - Dokument
 • Er du klar over dette? - Dokument
 • Kartlegging av arbeidsoppgaver. - Dokument
 • Sykepenger kun 8 uker. - Dokument
 • Mal for innkalling til Dialogmøte. - Dokument
 • Mal ved sykefravær. - Dokument
 • Arbeidsavklaringspenger (AAP)
 • Tap av retten til bruk av egenmelding. - Dokument
 • Arbeidstakers fravær pga sykt barn. - Dokument
 • Høyt sykefravær har mange forklaringer. - Dokument
 • Rutine for oppfølging av sykmeldte. - Dokument
 • Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte - noen råd og veiledning. - Dokument
 • Alle MÅ bli sett. - Dokument
 • Med tilgang via Altinn kan du sjekke det legemeldte sykefraværet i virksomheten - Dokument
 • Gode hygienerutiner kan redusere sykefraværet. - Dokument
 • Kan man som arbeidsgiver bestride en sykmelding? - Dokument
 • Den nye IA-avtalen er fornyet og revidert for perioden 2019-2022 - Dokument
 • Egenmelding ved sykefravær - Dokument

10.  Lønn og annen godtgjørelse

 • Krav ved lønn og lønnsutbetalinger. Filmintervju med Gyrid Orsten fra ECIT Råd og Regnskap
 • Bonus og annen belønning. Filmintervju med Stein V. Helset fra ECIT Råd og Regnskap
 • Retten til en arbeidsavtale. - Dokument
 • Linker til lønn og lønnskjøring. - Dokument
 • Standard arbeidsavtale. - Dokument
 • Sjekkliste ved arbeidsavtale. - Dokument
 • Ferieavvikling. - Dokument
 • Ansettelseskontrakt. - Dokument
 • Taushetserklæring. - Dokument
 • Hva må man ha av info. om em ansatt, for å kjøre lønn på en riktig måte. - Dokument
 • Når man velger å benytte hjemmekontor. - Dokument
 • Nye maler for arbeidsavtaler fra Arbeidstilsynet. - Dokument

11.  Motivasjonstiltak

 • 2 esler stod å skulte …. En kort film
 • Bedriftskultur. - Dokument
 • Om motivasjon. - Dokument
 • Ferieavvikling. - Dokument
 • 7 råd for økt motivasjon. - Dokument
 • Et godt arbeidsmiljø. - Dokument
 • Hva motiverer de ansatte. - Dokument
 • Engasjerte jobber bedre. - Dokument
 • 6 råd for å få motiverte medarbeidere. - Dokument
 • Slik skaper du arbeidsglede. - Dokument

12.  Kompetanseutvikling

 • Hva er god møteledelse? Filmintervju med rådgiver Kjell Gautier Gjersbakk
 • Mindfulness, et verktøy i en stressende lederhverdag. Filmintervju med fysioterapeut Karin Jansen
 • Coachende lederstil - Mål, hva og hvor. Filmintervju med rådgiver Torunn Ødegård
 • Coachende lederstil - Hvordan? Filmintervju med Torunn Ødegård
 • Kompetanseutvikling i virksomheter. - Dokument
 • Hva er en kompetanseplan? - Dokument
 • Kompetanseutvikling av ledere står sentralt i utviklingen av virksomheter. - Dokument
 • Lederen som rollemodell. - Dokument
 • Vil du ha rett eller vil du ha gode relasjoner? - Dokument
 • Etikk i lederutvikling. - Dokument
 • Kompetanseutvikling - 4 råd ved strategisk kompetanseutvikling. - Dokument
 • Hva skjer på møter? - Dokument
 • Noen etiske refleksjoner og den etiske testen. - Dokument
 • Kompetanseprosess. - Dokument

13.  HMS

 • KURS: Ta vårt digitale HMS kurs. Det er inkludert i abonnementet. - Dokument
 • Bedriftshelsetjenesten. Hvorfor, for hvem og hvilke regler gjelder. Filmintervju med Rune Iversen Arca Friskere arbeidsplasser AS
 • Arbeidsmiljøloven og HMS. - Dokument
 • En modell for risikovurdering. - Dokument
 • MAL for en HMS-håndbok. - Dokument
 • HMS-håndbok. - Dokument
 • Noen nyttige nettadresser for videre arbeid med HMS. - Dokument
 • Arbeidsmiljø ledelsessystem - ISO 45001. - Dokument
 • Sykdom og skader på jobb koster Norge 30 milliarder årlig. - Dokument
 • Avvikshåndtering. - Dokument
 • Den årlige HMS kontrollen. - Dokument
 • Avtale om ikke å ha verneombud. - Dokument
 • Avtale om kortere HMS opplæring for AMU og verneombud. - Dokument
 • Punkter for ny forordning om personvern. - Dokument
 • Roller i HMS arbeidet. - Dokument
 • Hvordan lage et HMS system? - Dokument
 • HMS hjulet. - Dokument
 • Nye regler ved varsling. - Dokument
 • HMS kort. - Dokument
 • Risikovurdering og krisehåndtering. _ Dokument
 • Mobbing på arbeidsplassen. - Dokument
 • Hva om HMS forskriften ikke følges? - Dokument
 • Rutiner for oppfølging av sykmeldte. - Dokument
 • Arbeidsgiver er pålagt å utarbeide rutiner for varsling. - Dokument
 • Hvordan gå fram for å lage et system for internkontroll i din virksomhet. - Dokument
 • Hvor mange verneombud skal man ha og hva er verneombudets oppgaver? - Dokument
 • Regionale verneombud, hva er det? - Dokument
 • Koronavirus - Tiltak i arbeidslivet. - Dokunent
 • Bedriftshelsetjenesten (BHT) - Dokument
 • HMS TEST: Ta vår HMS test for ledere

14.  Kvalitet / kvalitetssikring

 • Kvalitet og kvalitetssikring. - Dokument
 • Bedriftens grunnleggende prosesser. - Dokument
 • Avviksmelding. - Dokument
 • Årshjulet. - Dokument

15.  Den vanskelige samtalen

 • Konflikter på arbeidsplassen. - Dokument
 • Den vanskelige samtalen. - Dokument
 • Muntlig advarsel. - Dokument
 • Advarsel. - Dokument
 • 9 råd fra oss. - Dokument
 • Noen råd for god kommunikasjon mellom leder og medarbeider. - Dokument
 • Hvordan gjennomføre den vanskelige samtalen. - Dokument

16.  Nedbemanning / oppsigelse

 • Sentrale lover og forskrifter. Filmintervju med advokat Øystein Olausen
 • De mest vanlige feil, og hvordan gå frem. Filmintervju med advokat Øystein Olausen
 • Grensen mellom nedbemanning og masseoppsigelse. Filmintervju med advokat Øystein Olausen
 • Om jussen ikke følges ved nedbemanning og permittering. Filmintervju med advokat Øystein Olausen
 • Outplacement. Filmintervju med rødgiver Stig Jansen i HRM Group
 • Oppsigelse. - Dokument
 • Arbeidsgivers TEST før en oppsigelse finner sted. - Dokument
 • Oppsigelse i prøvetiden. - Dokument
 • Oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold. - Dokument
 • Oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold. - Dokument
 • Outplacement - Karriereveiledning. - Dokument
 • Avskjed. - Dokument
 • Permittering. - Dokument
 • Kan man si opp en selger på grunn av omsetningssvikt? - Dokument
 • Ved en nedbemanning. - Dokument
 • Er en oppsigelse ugyldig om det er form feil ved oppsigelsen? - Dokument
 • Mal for drøftelsesmøte. - Dokument
 • Mal for innkalling til drøftelsesmøte. Fyll inn nødvendig informasjon i malen. - Dokument
 • Vanlige feil ved nedbemanning. - Dokument
 • Noen vanlige feil ved oppsigelse. - Dokument

17.  Fagforeninger

 • Wikipedia definerer en Fagforening som følger. - Dokument
 • Partnersamarbeid i integrasjonsprosessen der Statoil og Norsk Hydro fusjonerte. - Dokument
 • Fagforening - Virkemidler, organisasjon og historikk. - Dokument
 • Hva er en tariffavtale. - Dokument
 • Fafo sier følgende. - Dokument
 • Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte. - Dokument

18.  Pensjon og forsikring

 • Arbeidsgivers ansvar vedr. pensjon. Filmintervju med Lars Ingmar Eng - Gjensidige
 • Obligatorisk personal forsikring. Filmintervju med Erlend Willand - Gjensidige
 • Frivillig forsikring. Filmintervju med Erlend Willand - Gjensidige
 • Privat forsikring. Filmintervju med Erlend Willand - Gjensidige
 • Linker til aktuelle lover og forskrifter vedr. pensjon og forsikring. - Dokument
 • Obligatorisk tjenestepensjon. - Dokument
 • Innskuddspensjon. - Dokument
 • Pensjon selvstendig næringsdrivende. - Dokument
 • Valgfrie tilleggsdekninger. - Dokument
 • Yrkesskadeforsikring. - Dokument
 • Behandlingsgaranti pluss. - Dokument
 • Bedriftsgruppeliv. - Dokument

19.  Beredskap / Når krisen oppstår

 • En krise oppstår i din virksomhet. Hva gjør dere? Filmintervju med Proff. dr. med Lars Weisæth
 • Hvorfor skal jeg som leder ha en beredskapsplan? Filmintervju med rådgiver Ellen Gjerde
 • Hva skal en beredskapsplan hjelpe meg med? Filmintervju med rådgiver Ellen Gjerde
 • Viktige punkter i en beredskapsplan. Filmintervju med rådgiver Ellen Gjerde
 • Ledelse og samarbeid i kriser. - Dokument
 • En oppgave i hvordan håndtere en krisesituasjon for ledere. - Dokument
 • Når krisen er der. - Dokument
 • Krisehåndtering. - Dokument
 • Risikovurdering og krisehåndtering. - Dokument
 • En beredskapsplan bør inneholde følgende kapitler - Dokument

20.  Når ansatte slutter

 • Bekreftelse på at oppsigelse er mottatt. - Dokument
 • Sluttatest - Dokument
 • Sjekkliste når ansatte slutter. - Dokument
 • Sluttsamtalen / Spørsmål. - Dokument
 • Sluttpakker. - Dokument
 • Sluttintervju. - Dokument
 • Sjekkliste når en ansatt sier opp sin stilling. - Dokument
 • Personalmappen MÅ gjennomgås og ryddes. - Dokument


I tillegg har vi et kapittel for relevante fagartikler, et kapittel for kurs og et kapittel der tidligere Nyhetsbrev ligger.