|    908 56 502 / 917 86 303  |  

Om HR på Nett bilde

Informasjon om HR på Nett

På denne siden vil du ha tilgang til en kort informasjonsvideo samt en oversikt over innhold i prosjektet HR på Nett. Vår introduksjonsvideo har som formål å beskrive hva man får tilgang til av relevant informasjon og hva man kan lære ved å abonnere på HR på Nett.


Noen fordeler for deg som er abonnent på HR på Nett:

  • Tilgang til all  informasjon under alle kapitelene på HR på Nett.  Bl.a. har vi utarbeidet et kurs i HMS, i overenstemmelse med arbeidsmiljøloven og Arbeidstilsynets retningslinjer. Ta dette kurset, og ta vår HMS test, får du 70% eller mer rett på denne testen, vil du få tilsendt et diplom som dokumenterer din kompetanse innen HMS.
  • HR relaterte bedriftsinterne kurs til rabattert pris (30% rabatt). Se kapittel 20 Kurs. Eventuelle reise- og oppholdsutgifter kommer i tillegg. 
  • Direkte kommunikasjon med prosjektleder eller andre fagansvarlig via mail, hr@easy-management.no Vi har 48 timers responsgaranti.
  • Vi gir ut et nyhetsbrev til alle abonnenter og samarbeidspartnere, der aktuelle nyheter og temaer innen HR og ledelse publiseres. For eksempel når endringer i lovverket finner sted, hvilke konsekvenser vil det få for deg og din virksomhet. Nyhetsbrevet kommer ut hver 14 dag.


Hvordan få best utbytte av HR på Nett:

Har din virksomhet flere abonnementer, kan det være en ide at dere går gjennom et kapittel, for eksempel kapittel 9 - sykefravær. Se filmene og les dokumentasjonen hver for dere, for så å gå sammen og diskuter følgende: 

  1. Når det gjelder sykefravær, hvilke rutiner har vi? Rutiner vi skal fortsette å benytte.
  2. Hva er det vi ikke gjør når det gjelder sykefravær, eller ikke har faste rutiner for? Hvilke rutiner skal vi legge til i vårt system?
  3. Og er det noe vi gjør, er det noen rutiner vi har, som vi skal avvikle?Hva er HR.

Hvordan få det beste ut av hver enkelt medarbeider? Hvordan styre, motivere og inspirere? Ja, hva er egentlig HR?

Tusen takk til alle som har bidratt

Det er mange vi må takke, det er mange som har bidratt til at HR på Nett fremstår slik det nå gjør. Tusen takk alle sammen.