|    908 56 502 / 917 86 303  |  

8 - Medarbeidersamtalen bilde

Medarbeidersamtalen

En medarbeidersamtale er en planlagt og forberedt personlig samtale mellom leder og medarbeider. Leder og medarbeider skal en gang i året sette av tid til å snakke sammen på en forberedt og personlig måte om oppgaver, arbeidssituasjonen, samarbeidsforholdet leder/medarbeider og medarbeiderens utvikling.

Lederen har ansvaret for at samtalen finner sted og begge parter har ansvar for at samtalen blir gjensidig, åpen, tillitsfull og konstruktiv.

Før samtalen:

Forberedelser 
For å være godt forberedt bør samtalen avtales god tid i forveien, slik at begge parter har tid til å tenke gjennom situasjonen. Forbered deg gjerne ved å bruke skjemaet for medarbeidersamtaler som ligger vedlagt i dette kapitlet.

Bruk skjemaet for medarbeidersamtaler som en regi for hva dere skal snakke om. I en medarbeidersamtale kan dere i utgangspunktet snakke om alt. Det anbefales likevel ikke at man diskuterer lønn. En lønnsdiskusjon bør det avtales et eget møte for.
 
 


Hvordan gjennomføre en medarbeidersamtale - noen tips.   Du må være pålogget for å laste ned filer

10 punkter for hvordan du bør gå fram i forbindelse med en medarbeidersamtale.

Medarbeiderskjema   Du må være pålogget for å laste ned filer

Et skjema for medarbeidersamtale. Så vel leder som medarbeider skal forberede seg. Dette skjema er til hjelp i så vel forberedelsen som gjennomføringen av medarbeidersamtalen.

Ansattes medbestemmelsesrett.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Ansattes medbestemmelsesrett er lovfestet flere steder i bl.a. arbeidsmiljøloven.

ROS samtalen.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Resultat oppfølgingssamtalen er en avtalt samtale mellom leder og medarbeider. Her får du råd og veiledning om hvordan en slik samtale kan gjennomføres.

Noen spørsmål til hjelp ved planlegging og gjennomføring av en medarbeidersamtal   Du må være pålogget for å laste ned filer

Spørsmålene har til hensikt å være til støtte for deg som leder i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av en medarbeidersamtale.

Nøklen til en god MEDARBEIDERSAMTALE.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Her er noen gode råd og tips for hva du som leder bør ha fokus på for å gjennomføre en god medarbeidersamtale

Hva gjør du som leder når en medarbeider ikke vil ha medarbeidersamtale.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Det kan være ulike årsaker til at en medarbeider har takket nei til en medarbeidersamtale.