|    908 56 502 / 917 86 303  |  

7 - Personvern / personalarkivet bilde

Personvern / personalarkivet

Hva er personvern? Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger! En personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, fingeravtrykk, irismønster, hodeform (for ansiktsgjenkjenning) og fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer).

Personalarkivet består av dokumentasjon av ulik betydning for så vel den enkelte som for virksomheten. All dokumentasjon av betydning for den enkeltes arbeidsforhold – både lønnsdokumentasjon og mer generell personaldokumentasjon, skal oppbevares i personalmappen.

Lov om personvern setter føringer for hvordan sensitiv informasjon skal behandles av arbeidsgiver. Blant annet SKAL personlig informasjon være låst ned. Mange små og mellomstore virksomheter svikter her. Det kan imidlertid få store konsekvenser for en virksomhet om sensitiv informasjon om ansatte kommer på avveie.En samtale med Lene Zachariassen i Alternativ Data.   Du må være pålogget for å se video

Hvordan skal vi håndtere sensitiv informasjon som blant annet kan ligge på PC vi skal avhende, og hva kan konsekvensene bli om sensitiv informasjon kommer på avveie.

Intervju med Geir Erik Lian, Alternativ Data.   Du må være pålogget for å se video

Fra mai 2018 fikk vi nye forskrifter knyttet til sikring av personlige opplysninger. Vi har i den forbindelse snakket med adm.dir. Geir Erik Lian i Alternativ Data

Hva sier Datatilsynet om personvern.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Hva er personvern? Man bestemmer selv hva som skal formidles av personopplysninger.

Hvilke krav settes til et personalarkiv.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Er din virksomhets personalarkiv i henhold til regelverket?

Hva kan lagres i personalmappen.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Hva kan lagres? Hvor lenge kan det lagres?

Bruk av personopplysninger i arbeidslivet øker.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Opplysningene registreres til mange ulike formål, og i noen sammenhenger til kontroll og overvåking. Her finner du regler for når og hvordan arbeidsgiver kan håndtere arbeidstakers personopplysninger.

Personopplysninger og sikker sletting   Du må være pålogget for å laste ned filer

Lene Zachariassen i Alternativ Data har utarbeidet for HR på Nett, et informasjonsskriv om hvordan vi på en sikker måte sletter personopplysninger.

Hva er personvern.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Hva er personvern, og hvilke lover og forskrifter med bestemmelse om personvern er gjeldende.

Nye personvernregler fra mai 2018, hva betyr det for din virksomhet?   Du må være pålogget for å laste ned filer

Hva blir nytt? Hva bør dere gjøre, starte med alt nå?

De nye personvernreglene - Hva gjør vi nå?   Du må være pålogget for å laste ned filer

De nye personvernreglene får konsekvenser for de aller fleste virksomheter.

Datatilsynets roller og virkemidler   Du må være pålogget for å laste ned filer

Datatilsynets viktigste oppgave er å føre tilsyn med blant annet personopplysningsloven, helseregisterloven og pasientjournalloven, og Datatilsynet har en rekke virkemidler til disposisjon for å løse oppgavene.

Maler som skal hjelpe virksomheter å få på plass internkontrollen   Du må være pålogget for å laste ned filer

Her finner du en rekke maler Datatilsynet har utarbeidet til hjelp for ledere.

Mobbing på arbeidsplassen.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Når negative hendelser systematisk og vedvarende rettes mot en og samme person, er det mobbing.

Hvilke virksomheter innen privat sektor må ha et personvernombud.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Dette er i all hovedsak hentet fra Datatilsynet.

Personvern - GDPR   Du må være pålogget for å laste ned filer

En oversikt over alle pliktene en virksomhet har når personopplysninger samles inn og brukes, samt en illustrerende film som belyser temaet.

Aktuelle lover og forskrifter knyttet til GDPR.   Du må være pålogget for å laste ned filer