|    908 56 502 / 917 86 303  |  

6 - Personalhåndboken bilde

Personalhåndboken

En personalhåndbok har som formål å informere de ansatte om virksomhetens retningslinjer og rutiner for behandling av personalsaker. Det gjelder lønn, lønnsutbetalinger, rutiner ved sykefravær, ferieavvikling, permisjoner og en rekke andre forhold.

Personalhåndboken skal fungere som oppslagsverk for alle ansatte. Der kan de finne svare på de fleste spørsmål som har med ansettelsesforholdet å gjøre.

En personalhåndbok er et dokument i konstant endring. Lover og regler endres løpende, og det gjør at personalhåndboken må endres tilsvarende. Enkelte virksomheter velger å ha en nettbasert personalhåndbok, mens andre velger den mer tradisjonelle permen. Det viktigste er at virksomheten har en personalhåndbok, og så får valget av digital eller analog bok styres ut i fra virksomhetens behov. 

For virksomheter som benytter seg av vikarordninger, må man bestemme seg for om personalhåndboken i sin helhet også skal gjelde vikarene, eller om det skal utvikles en egen personalhåndbok for vikarer.


PERSONALHÅNDBOKEN.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Hva er formålet med en personalhåndbok, og hvilke temaer bør en slik bok ta opp?

Et eksempel på en personalhåndbok   Du må være pålogget for å laste ned filer

Denne personalhåndboken kan muligens gi deg noen tanker og ideer om hvordan deres personalhånbok kan utformes eller videreutvikles.

Sykefraværsrutiner.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Et aktuelt tillegg til personalhåndboken

Nye regler ved varsling.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Arbeidsmiljøloven har lagt inn nye regler for å sikre anonymiteten til varslere. Videre er det pålegg om å utarbeide rutiner ved varsling. Vi vil anbefale at disse rutinene legges inn i personalhåndboken.

En personalhåndbok er et viktig verktøy for alle virksomheter.   Du må være pålogget for å laste ned filer

En personalhåndbok er et viktig verktøy i kommunikasjonen mellom arbeidsgiver og den enkelte ansatte. Personalhåndboken skal gi svar på sentrale rettigheter og plikter i arbeidsforholdet.