|    908 56 502 / 917 86 303  |  

5 - Mangfoldledelse bilde

Mangfoldledelse

Globaliseringen øker og flerkulturell lederkompetanse vil bli stadig viktigere i årene som kommer. Overser man dette faktum kan mangfoldet i stedet for å gi positive effekter oppleves som truende og føre til destruktive konflikter både i og mellom arbeidsgrupper, i organisasjonene og i samfunnet for øvrig.


Mangfoldsledelse er en ledelsesstrategi for å fremme oppfatningen, anerkjennelsen og implementeringen av mangfold i organisasjoner og institusjoner. Mangfold kan være relatert til alder, sosial og nasjonal bakgrunn, kjønn, seksuell orientering, fysisk og mental kapasitet så vel som religiøs overbevisning og verdensanskuelse.


Utfra en slik vurdering kan mangfoldsledelse betraktes som en positiv kilde til kreativitet og innovasjon som kan fremme en mulig framtidig utvikling og konkurransefordel. Utviklingspotensialet innen mangfold kan være nyttig for en virksomhet som har behov for et bredt spekter av ulike kompetanser.Seema - Film 1   Du må være pålogget for å se video

Mangfoldledelse. - Hva er det? - Hvordan lede mangfold? Særlige utfordringer. Vi har snakket med Loveleen Rihel Brenna, daglig leder hos Seema AS

Seema - Film 2   Du må være pålogget for å se video

Mangfoldledelse. - Hvordan lykkes? - Hvorfor nødvendig? Vi har snakket med Loveleen Rihel Brenna, daglig leder hos Seema AS

Seema - Film 3   Du må være pålogget for å se video

Mangfoldledelse. - Hva med offentlig sektor? Vi har snakket med Loveleen Rihel Brenna, daglig leder hos Seema AS

Mester Grønn - Film 1   Du må være pålogget for å se video

Mangfoldledelse. Hvordan - hva - hvorfor. En samtale med Rita Bondeson Børke, HR sjef hos Mester Grønn

Mester Grønn - Film 2   Du må være pålogget for å se video

Mangfoldledelse. Utfordringer og råd. En samtale med Rita Bondeson Børke - HR sjef hos Mester Grønn.

Hva vet vi om mangfoldledelse.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Bedrifter med et mangfold av ansatte vil kjenne internasjonale markeder bedre, være mer attraktive for jobbsøkere uavhengig av bakgrunn, og mangfoldet vil fremme en mer dynamisk og innovativ bedriftskultur.

Mangfoldledelse er fremtidens ledelse   Du må være pålogget for å laste ned filer

Et mangfoldig arbeids- og næringsliv bidrar til mer innovasjon, bedrer lønnsomheten og øker konkurransefortrinnet for norske virksomheter, følge Loveleen Brenna.

Mangfold og inkludering i dagligvaren.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Å være inkludert vil si å delta i fellesskapet sammen med andre. Dette innebærer at den enkelte opplever sosial tilhørighet og sosialt fellesskap med de øvrige.