|    908 56 502 / 917 86 303  |  

4 - Rekrutteringsprosessen bilde

Rekrutteringsprosessen

Dette kapittelet har som mål å gi deg både informasjon og verktøy, for å bistå deg i rekrutteringsprosessen. Glem ikke at en ansettelse er en million investering og det er veldig kostbart å feilansette.For å lykkes som virksomhet, er en av forutsetningene at man har den rette sammensetning av så vel ledere som øvrige ansatte. Dette gjelder for så vel faglige som for personlige egenskaper. Riktige ansettelser er derfor et sentralt punkt for å sikre virksomheten suksess.

En klar regi for hvordan man gjennomfører en rekrutteringsprosess er derfor å anbefale. Hvordan man leser en CV, hvilke spørsmål man stiller kandidatene og hvilke spørsmål man stiller referansene osv.  Disse og andre relevante tema blir behandlet i dette kapitlet.

Når det gjelder ansettelses kontrakten, vil du finne ulike forslag til slike avtaler under kapitel 10 - Lønn og andre godtgjørelser. Her vil du også finne forslag til taushetserklæring.Skal vi ansette   Du må være pålogget for å se video

En ansatt slutter. Skal vi erstatte vedkommende, eller kan andre overta arbeidsoppgavene?

Personlighetstester   Du må være pålogget for å se video

Skal, eller skal man ikke benytte seg av personlighets tester, og hvordan skal man i så fall bruke dem? Vi har en samtale med adm.dir. Kjetil Orlien i Thomas International.

Intervjuet   Du må være pålogget for å se video

Hvordan gjennomføre et intervju? Hvordan skal regien være? Hvilke spørsmål stiller du? Hvordan leser / tolker man en CV?

Referansesjekk   Du må være pålogget for å se video

Ta ALLTID referanser! Du må kvalitetssikre prosessen og det gjøres ved hjelp av referanser. Når tar man referanser, hvilke spørsmål stiller man?

Stillingsbeskrivelse / kravspesifikasjon ved rekruttering   Du må være pålogget for å laste ned filer

Et skjema for kravspesifikasjon til rekrutteringsprosessen.

Rekrutteringsprosessen - en visualisering i 6 steg.   Du må være pålogget for å laste ned filer

En kortfattet beskrivelse fra man starter planleggingen av en ansettelse og fram til andre evalueringsmøte ned den nyansatte.

Aktuelle spørsmål å stille kandidater   Du må være pålogget for å laste ned filer

Her gir vi en rekke forslag til aktuelle spørsmål du kan stille kandidatene.

Referanseliste   Du må være pålogget for å laste ned filer

Et skjema du lar kandidaten fylle ut, så du får nødvendig informasjon om referansene du skal ringe.

Referanseskjema.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Her har du forslag til spørsmål du kan stille referansepersonene, med notat felt.

Endringer i lovverket.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Endringer i lovverket med hensyn til klausuler i forbindelse med arbeidsavtaler.

Du må ALLTID ta referanser!   Du må være pålogget for å laste ned filer

En ansettelse er en million investering. Du MÅ ikke slurve her. Det kan bli veldig dyrt. Derfor skal du alltid ta referanser.

Arbeidskontrakt.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Arbeidsmiljøloven krever skriftlig arbeidsavtale for ALLE arbeidsforhold

Rutiner ved oppstart av nyansatte.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Her er en sjekkliste for rutiner som bør være på plass før en nyansatt tiltrer.

Introduksjon av nyansatte   Du må være pålogget for å laste ned filer

Å skifte av jobb er for mange en stor hendelse, og introduksjonsfasen er derfor viktig for å bistå til en rask faglig og sosial integrering. Viktige elementer i introduksjonen er derfor å gi informasjon og skape kontakt.

Et lite råd før en ansettelse.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Ta en titt på dette før du tilbyr kandidaten jobben

Arbeidstid for arbeidstakere under 18 år   Du må være pålogget for å laste ned filer

Når det gjelder arbeidstid og pauser, er reglene for arbeidstakere som ikke har fylt 18 år annerledes enn for voksne arbeidstakere.

En arbeidsavtale fører med seg mange muligheter, men også mange feller.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Her får du noen tips og råd når du skal inngå en arbeidsavtale med en ny medarbeider

Oppsigelse i prøvetiden.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Her får du belyst sentrale forhold knyttet til oppsigelse i prøvetiden.

Hvordan skrive en god stillingsannonse.   Du må være pålogget for å laste ned filer

En stillingsannonse har som mål å overbevise den aktuelle målgruppen til å søke på den utlyste stilling

Hva er en god stillingsannonse.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Noen råd som vil gjøre en stillingsannonse bedre.