|    908 56 502 / 917 86 303  |  

3 - Personalpolitikk bilde

Personalpolitikk

Personalpolitikk er generelle og prinsipielle retningslinjer for hvordan man skal arbeidet med de menneskelige ressurser i en virksomhet.

Personalpolitikk er systemer, virkemidler, praksis, holdninger og verdier for bl.a.: 

  •    Rekruttering og utvikling av ansatte, ledere som medarbeidere 
  •    Hvordan utøve ledelse i vår virksomhet 
  •    Hva er virksomhetens prioriterte oppgaver


Til ettertanke: En grunnleggende faktor for gjennomføring av en god personalpolitikk, er at det legges vekt på å gi gode arbeidsforhold og nødvendig myndighet til den eller de som til daglige skal utøve personalfunksjonen. Med andre ord at linjelederne har gode arbeidsforhold og nødvendig myndighet, for det er de som utøver den daglige personalfunksjonen gjennom sitt lederskap.


Hva er personalpolitikk?   Du må være pålogget for å laste ned filer

Summen av en rekke ulike oppgaver er med på å skape den personalpolitikk din virksomhet har.

Hvordan utvikle en positiv personalpolitikk.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Hvilke personalpolitiske mål har din virksomhet. Her får du muligens noe å tenke på.

Leders ansvar ved varsling   Du må være pålogget for å laste ned filer

Hva sier arbeidsmiljøloven om varsling? Hvordan bør vi som arbeidsgiver håndtere varsling.

Etikk og etiske prinsipper.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Hva er etikk samt et eksempel på etiske prinsipper

Et foredrag om etisk ledelse   Du må være pålogget for å laste ned filer

Dette foredraget har Per Torvild Aakvaag holdt for en del virksomheter, og det belyser / setter ord på enkelte utfordringer man har i forhold til temaet etikk.

Det er ok gutten min - alle gjør det.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Dette er en historie til ettertanke. Er vi gode rollemodeller, eller har vi synspunkter, holdninger og verdier som kan danne grunnlag for en uønsket atferd blant våre ansatte.

Hvilket forhold har din virksomhet til alkohol i jobbsammenheng.   Du må være pålogget for å laste ned filer

32,5% av de Akan spurte, svarer at de har opplevd at noen av deres kolleger ikke har vært i stand til å jobbe fordi de har drukket alkohol. At folk sykmelder seg eller møter på jobben bakrus, er med andre ord ikke uvanlig.

Hva bør personalpolitiske retningslinjer inneholde.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Målet for personalpolitikken skal være å legge forholdene til rette for en mest mulig effektiv og rasjonell drift. Tiltakene bør utformes slik at den enkelte arbeidstaker gis muligheter for egenutvikling i et godt arbeidsmiljø.

Kunsten å bedre samarbeidet og virksomhetens kultur   Du må være pålogget for å laste ned filer

Å arbeide sammen kan være en utfordring – og en styrke. Men hva betyr egentlig samarbeid?