|    908 56 502 / 917 86 303  |  

23 - Nyhetsbrev fra HR på Nett bilde

Nyhetsbrev fra HR på Nett

Vi har som mål å gi ut et nyhetsbrev hver 14 dag, bortsett fra julen og sommerferien (slutten av juni til begynnelsen av august). Vi ønsker å formidle temaer som har relevans for deg som leder.

Her┬áhar du en oversikt over våre tidligere nyhetsbrev