|    908 56 502 / 917 86 303  |  

20 - Når ansatte slutter bilde

Når ansatte slutter

Hvilke rutiner har man når en ansatt slutter? Virksomheten må blant annet slette vedkommendes e-postadresse slik at privat e-post ikke sendes til virksomheten.

For å unngå å komme i konflikt med lov om personvern og reglene for innsyn i e-post, kan dette løses ved at all e-post til den aktuelle adressen slettes automatisk.

Samtidig sendes det en melding om at vedkommende ikke lenger er ansatt i bedriften, og en ny e-postadresse for henvendelser som gjelder bedriften.

Dette er noe av det virksomheten bør legge vekt på når en ansatt slutter. Vedlagt finner du en sjekkliste som kan tilpasses virksomheten.

Bekreftelse på at oppsigelse er mottatt.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Sluttattest   Du må være pålogget for å laste ned filer

Hva skriver du når en ansatt slutter, og har de krav på en attest?

Sjekkliste når ansatt slutter.   Du må være pålogget for å laste ned filer

En praktisk huskeliste når ansatte slutter

Sluttsamtalen - spørsmål   Du må være pålogget for å laste ned filer

Hensikten med sluttsamtalen er for deg som leder å finne den reelle årsaken til at din medarbeider har sagt opp. Om du lykkes er i stor grad avhengig av om dere har greid å bygge opp gjensidig tillit og respekt.

Sluttpakker   Du må være pålogget for å laste ned filer

En oppsigelse er et pålegg fra arbeidsgiver til en eller flere arbeidstakere om å avslutte arbeidsforholdet innen en satt dato. En sluttpakke er en frivillig avtale mellom partene om ytelser til arbeidstaker ved oppsigelse, utover det som er avtalt i arbeidskontrakten.

Sluttintervjuet.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Du kan få mye nyttig informasjon ved å gjennomføre sluttintervjuer. Normalt vil det ikke være nærmeste leder som gjennomfører denne type intervjuer.

Sjekkliste når en ansatt sier opp sin stilling.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Når en ansatt slutter er det viktig å sette av tid til overføring av arbeidsoppgaver, rydding i ulike saker som f.eks. tilbakeføring av firmabil, mobiltelfon, PC, eventuelle lån den ansatte har hatt hos arbeidsgiver, med mer. Her er en oversikt over hva du som leder bør gjøre i perioden fram til din medarbeiders siste arbeidsdag

Personalmappen.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Når ansatte slutter må også personalmappen gjennomgås og ryddes. Her er det mange arbeidsgivere som svikter. Mange oppbevarer mapper på alle tidligere ansatte over svært mange år.