|    908 56 502 / 917 86 303  |  

2 - Arbeidsgivers styringsrett bilde

Arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgivers styringsrett er ofte definert som arbeidsgivers rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet. Arbeidsgiver står imidlertid ikke helt fritt.


Styringsretten er en restkompetanse som begrenses av gjeldende lovgivning, den individuelle arbeidsavtale, tariffavtaler og av ikke lovfestede allmenne saklighetsnormer.

Modellen nedenfor illustrerer styringsretten som restkompetanse. Rommet som er mellom alle sirklene, symboliserer styringsretten og er i utgangspunktet like stort som de øvrige sirklene. 

Lovgivningen, den individuelle arbeidsavtale, tariffavtale og de alminnelige saklighetskrav representerer hver sin sirkel under. Når de har gjort sine begrensinger, står man igjen med det området som er mellom sirklene. Innenfor dette området står arbeidsgiver fritt til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet.


 

 

Arbeidsgivers styringsrett   Du må være pålogget for å se video

Intervju med advokat Øystein Olausen i advokatselskapet Strandenæs AS MNA. Han setter ord på, og belyser arbeidsgivers styringsrett

Kommentarer til arbeidsgivers styringsrett.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Noen tanker og refleksjoner knyttet til arbeidsgivers styringsrett

Dette MÅ du vite om arbeidsgivers styringsrett.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Arbeidsgivers styringsrett er noe ALLE ledere må ha kjennskap til.

Nøkk dommen   Du må være pålogget for å laste ned filer

Nøkk-dommen er en av de mest omtalte Høystrettsaker knyttet til Arbeidsgivers styringsrett, og en dom det ofte henvises til.

Teatercafe dommen   Du må være pålogget for å laste ned filer

Dette er en dom som viser hvilken styringsrett man som arbeidsgiver har

Arbeidsgivers styringsrett setter rammer for hvordan du kan forvalte ditt arbeidsgiveransvar   Du må være pålogget for å laste ned filer

Som oftest er det arbeidsavtalen som vurderes i avgjørelsen av om arbeidsgiver har gått ut over sin styringsrett eller ikke.

Tap av retten til å bruke egenmelding.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Folketrygdloven åpner for at arbeidsgiver kan fjerne arbeidstakers rett til egenmelding.