|    908 56 502 / 917 86 303  |  

18 - Pensjon og forsikring bilde

Pensjon og forsikring

Mye kan skje som kan ramme virksomheten din. Mange risikoer kan du imidlertid forsikre virksomheten din mot. Enkelte forsikringer er lovpålagte, slik som yrkesskadeforsikring for ansatte, men mange er frivillige. Bruk derfor litt tid på å finne ut hvilke forsikringer som kan være aktuelle for din virksomhet innenfor personal-, skade og ansvarsforsikring, samt pensjon.

Når det gjelder pensjon, så har alle virksomheter  plikt til å ha en pensjonsordning for sine ansatte. Minimumskravet er 2 prosent sparing av lønnen mellom 1 – 12 G (folketrygdens grunnbeløp).Gjensidige Pensjon   Du må være pålogget for å se video

Vi har snakket med Lars Ingmar Eng, Markedsdirektør Pensjon, i Gjensidige. Han gir oss her en god forståelse for arbeidsgivers ansvar vedr. pensjon.

Gjensidige Forsikring - Obligatorisk   Du må være pålogget for å se video

Intervju med Erlend Willand Evensen, direktør Person Næringsliv i Gjensidige Forsikring. En samtale om obligatorisk personalforsikring.

Gjensidige Forsikring - Frivillig forsikring   Du må være pålogget for å se video

Et intervju med Erlend Willand Evensen, direktør Person Næringsliv i Gjensidige Forsikring, der vi får svar på frivillige forsikringsordninger.

Gjensidige Forsikring - Privat forsikring   Du må være pålogget for å se video

Intervju med Erlend Willand Evensen, direktør Person Næringsliv i Gjensidige Forsikring, der vi snakker om private forsikringsordninger

Linker til aktuelle lover og forskrifter vedrørende pensjon og forsikring.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Her har du navn, telefonnummer og mailadresse til kontaktpersoner for henholdsvis pensjon og forsikring i Gjensidige.

Obligatorisk Tjenestepensjon.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Informasjon om obligatorisk tjenestepensjon til bedrift Arbeidsgiver er forpliktet til å sette av minimum 2 prosent av den ansattes bruttolønn hver måned til pensjonssparing.

Innskuddspensjon.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Vær en attraktiv arbeidsgiver En god pensjonsordning er, nest etter lønn, det viktigste ansattegodet og gir fornøyde medarbeidere.

Pensjon selvstendig næringsdrivende.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Selvstendige næringsdrivende kan spare til pensjon med skattefordel

Valgfrie tilleggsdekninger.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Trygghet for de ansatte Uførepensjon, ektefellepensjon, samboerpensjon og barnepensjon gir ansatte og familiene deres ekstra sikkerhet.

Yrkesskadeforsikring   Du må være pålogget for å laste ned filer

Yrkesskadeforsikringen gir erstatning ved ulykke og sykdom som påføres i arbeid, på arbeidsstedet i arbeidstiden. Forsikringen er lovpålagt

Behandlingsgaranti pluss.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Sykefraværet koster en bedrift i gjennomsnitt 2 600 kroner per ansatt per dag*, og da blir lønnsomheten ved riktig og rask behandling et enkelt regnestykke.

Bedriftsgruppeliv.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Bedriftsgruppelivsforsikring er en ren risikoforsikring som tegnes på en definert gruppe arbeids takere. Forsikringen utbetales som en engangserstatning ved død, uansett årsak, tid og sted.