|    908 56 502 / 917 86 303  |  

16 - Nedbemanning - oppsigelse bilde

Nedbemanning - oppsigelse

Arbeidsmiljøloven har en rekke regler du som arbeidsgiver må forholde deg til ved nedbemanning, oppsigelse eller avskjed. Dersom virksomheten ikke har fulgt regelverket kan oppsigelsen(e) / avskjeden bli kjent ugyldig og vedkommende kan stå videre i stillingen. Personene det gjelder kan også kreve erstatning. Her er noen vanlige feil som gjøres:


  • Manglende dokumentasjon på at en nedbemanning vil gi økonomisk gevinst eller at det er et behov for nedbemanning. Arbeidsgiver har en plikt til å dokumentere hvorfor det må nedbemannes. Om det er allmenkjent at virksomheten sliter økonomisk er ikke tilstrekkelig. Det MÅ dokumenteres!                              
  • En nedbemanning vil ikke bli vurdert saklig om virksomheten har annet passende arbeid å tilby.
  • Arbeidsgiver plikter å vurdere alternative løsninger.
  • Arbeidsgiver MÅ ha kriterier for hvem som skal sies opp, og man må følge disse kriteriene i prosessen. Ansiennitet og kompetanse er to vanlige kriterier.

Se for øvrig også kapittel 15 - Den vanskelige samtalen
Nedbemanning - Sentrale lover og forskrfter.   Du må være pålogget for å se video

Intervju med advokat Øystein Olausen i advokatfirma Strandenæs AS MNA.

Nedbemanning - De mest vanlige feil og hvordan gå frem.   Du må være pålogget for å se video

Intervju med advokat Øystein Olausen i advokatfirma Strandenæs AS MNA.

Nedbemanning - Grensen mellom nedbemanning og masseoppsigelse og melding til NAV   Du må være pålogget for å se video

Intervju med advokat Øystein Olausen i advokatfirma Strandenæs AS MNA.

Nedbemanning - Om Jussen ikke følges ved nedbenning og permiteringer.   Du må være pålogget for å se video

Intervju med advokat Øystein Olausen i advokatfirma Strandenæs AS MNA.

Outplacement   Du må være pålogget for å se video

Hva er Outplacement og hvorfor tilby dette i forbindelse med oppsigelser. Vi intervjuer Stig Jansen i HRM Group som har mye kompetanse og erfaring om tema.

Oppsigelse   Du må være pålogget for å laste ned filer

Her får du svar på hva som MÅ gjøres ved en oppsigelse, eller en masseoppsigelse.

Arbeidsgivers test før en oppsigelse finner sted.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Svarer dere JA på disse spørsmålene har dere en god sak. Svarer dere derimot NEI på ett eller flere av disse spørsmålene bør dere utvise stor grad av forsiktighet. Dere har trolig en dårlig sak. NB: Denne testen er relevant i saker der blant annet ansatte ikke leverer i henhold til det vi som arbeidsgiver og leder bør kunne forvente av ansatte!

Oppsigelse i prøvetiden   Du må være pålogget for å laste ned filer

Mal for oppsigelse

Oppsigelse i prøvetiden.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Her får du belyst sentrale forhold knyttet til oppsigelse i prøvetiden.

Oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Mal for oppsigelse

Oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold   Du må være pålogget for å laste ned filer

Mal for oppsigelse

Outplacement - Karriereveiledning   Du må være pålogget for å laste ned filer

Eksempler på innhold i et Outplacement forløp

Avskjed.   Du må være pålogget for å laste ned filer

En avskjed betyr at arbeidsavtalen heves, og at arbeidstaker må gå øyeblikkelig. Det er med andre ord dramatisk å gi en ansatt avskjed. Så hvordan gjør man det?

Permittering   Du må være pålogget for å laste ned filer

Noen faktaopplysninger ved eventuell permittering av ansatte.

Kan man si opp en selger på grunn av omsetningssvikt?   Du må være pålogget for å laste ned filer

Før du sier opp en selger på grunn av sviktende omsetning, bør du lese dette!

Ved en nedbemanning.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Ved en nedbemanning. Kan man velge å beholde ansatte til tross for kortere ansiennitet enn andre ansatte?

Er en oppsigelse ugyldig om det er form feil ved oppsigelsen?   Du må være pålogget for å laste ned filer

Skal du foreta en oppsigelse? Ta en titt her.

Mal for drøftelsesmøte   Du må være pålogget for å laste ned filer

Oppsigelses saker kan fort bli emosjonelle og konfliktfulle. Da er det viktig at arbeidsgiver gjør ting formeldt riktig.

Mal for innkalling drøftelsesmøte   Du må være pålogget for å laste ned filer

Skriv rett inn i malen her, og skriv ut

Om oppsigelse   Du må være pålogget for å laste ned filer

Her har du mye nyttig informasjon om tema oppsigelse

Vanlige feil ved nedbemanning.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Arbeidsmiljøloven har en rekke regler du som arbeidsgiver må forholde deg til ved nedbemanning. Dersom virksomheten ikke har fulgt regelverket kan oppsigelsen(e) bli kjent ugyldig og vedkommende kan stå videre i stillingen. Personene det gjelder kan også kreve erstatning. Her er noen vanlige feil som gjøres:

Noen vanlige feil ved oppsigelser.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Det gjelder svært strenge regler for oppsigelse, og det er viktig at du som arbeidsgiver ikke gjør feil. Men hva er det arbeidsgivere oftest gjør feil ved oppsigelser?