|    908 56 502 / 917 86 303  |  

14 - Kvalitet / kvalitetssikring bilde

Kvalitet / kvalitetssikring

Er du fornøyd med kvaliteten på din virksomhets produkter eller tjenester? Kan kvaliteten bli bedre? Kanskje du har satt deg ambisjon om å bli best i klassen? La oss se på hva vi legger i ordene kvalitet og kvalitetssikring. Kvalitet er den kvaliteten som deres produkter eller tjenester har når for eksempel disse er tilgjengelig på markedet.


Kvalitetssikring er de rutiner, tester, kontroller eller lignende som bedriften har bestemt skal gjennomføres på aktuelle stadier gjennom produksjon for at produktet eller tjenesten skal ha den ønskede kvalitet. Disse kan sammenfattes i et kvalitetssikringssystem, som på den ene side er mer eller mindre tilfeldig sammensatt. Eller de kan være regelbundet til en eksisterende standard - for eksempel ISO 9001 (Ledelsessystemet for kvalitet), og så er det mange løsninger som faller imellom disse stadiene.


Hvorfor korrekt kvalitet? La oss se på hvorfor forbrukeren velger konkurrentens produkt eller tjeneste fremfor ditt. Det er tre viktige ting som avgjør valget: Kvalitet, pris og tilgjengelighet. Formålet med dette kapitlet er å introdusere et verktøy som medfører at dine produkter eller tjenester skal leveres med den korrekte kvaliteten til en lavest mulig pris – som medfører at det er din virksomhet som vinner valget!


Hovedansvarlige for det rent faglige i dette kapittelet, er Ragnar Skauby fra Korrekt Kvalitet AS. Kontakt han på ragnar@skauby.no om du har noen faglige spørsmål. Alternativt kan du kontakte HR på Nett hr@easy-management.no

Kvalitet og Kvalitetssikring.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Her vil vi ta dere gjennom formålet med kvalitet, kvalitetssikring og kvalitetssikrings-system. Vi skal se på hvor viktig kvalitetssikring er for akkurat din virksomhet, hvilke kostnader dette kan medføre – og hvilke gevinster dere sitter igjen med.

Bedriftens grunnleggende prosesser.   Du må være pålogget for å laste ned filer

En modell som beskriver virksomhetens hovedprosesser og delprosesser ved kvalitetssikring

Avviksmelding.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Et forslag til skjema for melding og behandling av avvik

Årshjulet.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Oversikt over de aktiviteter som skal gjennomføres i virksomheten over et år. Figuren viser et eksempel