|    908 56 502 / 917 86 303  |  

12 - Kompetanseutvikling bilde

Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling omfatter alle de programmer og tiltak en virksomhet iverksetter og gjennomfører, i den hensikt å utvikle de ansattes kunnskaper, ferdigheter og evner. Hovedmålet med all kompetanseutvikling er å forvalte og videreutvikle den kompetansen og erfaring virksomheten disponerer gjennom de ansatte.

Kompetanse er en viktig produksjonsfaktor. Alle virksomheter vil fra tid til annen ha behov for omstilling og reorganisering for å tilpasse seg markedets endrede krav. De ansatte på alle nivåer må gis muligheter til å mestre de nye krav og forventninger virksomheten må forholde seg til. Å kunne tilby gode muligheter for ansatte til videreutdanning er et konkurransefortrinn i kampen for godt kvalifisert personell.

Det bør foregå en kontinuerlig vurderinger av behov, tiltak og ønsker når det gjelder kompetanseutvikling mellom den enkelte ansatte og nærmeste overordnede. Kompetansegapet bør kartlegges; hvilken kompetanse har vi i dag, hvilken kompetanse har vi bruk for i dag og i framtiden, og hvordan kan vi best få dekket det kompetansebehovet det viser seg at virksomheten har behov for? Opplæringen bør så langt råd er dekke de individuelle behov for kompetanse som ligger innenfor rammen av de kompetansebehov virksomheten har.Møteledelse - Kjell Gautier Gjersbakk   Du må være pålogget for å se video

Hva er god møteledelse? Hva skal til for å få mer effektive møter? I samtale med oss, setter Kjell Gautier Gjersbakk, noen ord på dette, og han gir noen gode råd på veien.

Mindfulness, et verktøy i en stressende lederhverdag.   Du må være pålogget for å se video

En samtale med fysioterapeut Karin Jansen

Coachende lederstil. Mål, hva og hvorfor.   Du må være pålogget for å se video

En samtale med Torunn Ødegård.

Coachende lederstil. Hvordan?   Du må være pålogget for å se video

En samtale med Torunn Ødegård

Kompetanseutvikling i virksomheter.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Hva er vi flinke til? Hvor kan vi bli flinkere / dyktigere? Kartlegg deres situasjon og lag en kompetanse plan.

Hva er en kompetanseplan   Du må være pålogget for å laste ned filer

Hvilke steg bør tas for å utarbeide en kompetanseplan?

Kompetanseutvikling av ledere står sentralt i utviklingen av enhver virksomhet.   Du må være pålogget for å laste ned filer

I den moderne verden blir det meste målt, og avvik korrigert. Ledere blir imidlertid i for liten grad målt, og derfor blir de ikke bedre.

Lederen som rollemodell.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Som leder er du en rollemodell enten du vil eller ikke. Måten du som leder opptrer på og hva du som leder sier, vil ha betydning for hva dine medarbeiderne gjør.

Vil du ha rett eller vil du ha gode relasjoner   Du må være pålogget for å laste ned filer

Still deg selv følgende spørsmål: Vil jeg ha rett eller være lykkelig? Vil jeg vinne diskusjonen eller opprettholde en god relasjon? Kanskje bruker vi for mye energi på å forsvare våre meninger, synspunkter og holdninger på bekostning av andres.

Etikk i lederutvikling.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Det er viktig med fokus og bevissthet på mulige etiske problemstillinger i lederutvikling. Et arbeid som har til hensikt å utvikle mennesker kan påføre unødvendige krenkelser hvis ikke grunnleggende etiske prinsipper som respekt, kompetanse, ansvar og integritet tas hensyn til.

Kompetanseutvikling - 4 råd ved strategisk kompetanseutvikling.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Kompetanse kan defineres som summen av en persons kunnskaper og ferdigheter. Noen råd om hvordan man loggfører kompetansen i den enkelte virksomhet

Hva skjer på møter   Du må være pålogget for å laste ned filer

For å skape produktive møter må det finnes en vilje til endring, og denne viljen må finnes hos den som har ansvaret for møtene, skriver Kjell Gjerdsbakk.

Noen etiske refleksjoner og den etiske testen.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Å ha fokus på etikk vil for alle virksomheter være fornuftig

Kompetanseprosess.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Kartlegg NÅ situasjonen, beskriv ønsket situasjon og skriv ned tiltak som fører dere til / mot ønsket situasjon