|    908 56 502 / 917 86 303  |  

11 - Motivasjonstiltak bilde

Motivasjonstiltak

Motivasjon dreier seg om hva vi har lyst til å gjøre eller ikke har lyst til å gjøre. Motivasjon kan beskrives som den energien eller kraften som ligger under og driver frem handlingene våre. Dette er det viktig å kunne noe om når du skal lede dine ansatte.


Hva vil det si å motivere og / eller inspirere?

En definisjon på motivasjon innenfor arbeidspsykologien er:

”Psykologiske prosesser som igangsetter, regulerer og opprettholder en ønsket atferd”. 


Sentralt i de fleste virksomheter står problemstillinger knyttet til motivasjon, motivasjon i vid forstand. Det handler mye om å tiltrekke og holde på ansatte, oppmuntre dem til å videreutvikle det de kan, og anstrenge seg for å gjøre godt arbeid. Hvordan fremelske en slik kultur? Dette berører mange spørsmål, bl.a. hvilke motivasjonselementer virksomheten aktivt vektlegger eller nedtoner.

I dette kapittelet skal vi se nærmere på dette.2 Esler stod å skulte ...   Du må være pålogget for å se video

Filmen er en tanke vekker ... Ledelse handler mye om å utvikle et konstruktivt og effektivt samarbeid

Bedriftskultur.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Noen tanker og refleksjoner om forholdet mellom ledelse og bedriftskultur

Om Motivasjon.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Kort om Maslows og Hertzbergs tanker om motivasjon

Ferieavvikling   Du må være pålogget for å laste ned filer

10 punkter det er viktig å huske på i forbindelse med ferieavvikling

7 råd for økt motivasjon.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Forsøk å finne frem til den gode følelsen når du arbeider, oppfordrer professor Bård Kuvaas ved BI. Her gir han råd om hvordan du kan motivere deg selv og dine medarbeidere.

Et godt arbeidsmiljø   Du må være pålogget for å laste ned filer

Et godt arbeidsmiljø kan ikke kjøpes. Det må dyrkes fram, det må pleies, pleies over tid.

Hva motiverer de ansatte?   Du må være pålogget for å laste ned filer

Hvordan lykkes med å motivere og skape engasjement blant dine ansatte?

Engasjerte jobber bedre   Du må være pålogget for å laste ned filer

Motiverte medarbeidere jobber bedre, er mer lojale og tar i et ekstra tak når det trengs, viser doktorgradsstudie fra BI.

6 råd for å få motiverte ansatte.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Noen punkter vi ser på som sentrale i forhold til det å skape / bygge et motiverende samarbeidsklima.

Slik skaper du arbeidsglede.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Du kan utgjøre en forskjell på din arbeidsplass