|    908 56 502 / 917 86 303  |  

10 - Lønn og annen godtgjørelse bilde

Lønn og annen godtgjørelse

Hvordan skal de vanligste lønnsytelsene behandles når det gjelder skattetrekk, arbeidsgiveravgift og innrapportering på a-meldingen? Hvilke plikter har arbeidsgiver når det gjelder lønnsopplysning, forskuddstrekk samt beregning av arbeidsgiveravgift? Her vil du få svar på mye av dette, samt en god del mer.

Det er mye man må forholde seg til som arbeidsgiver  Vi håper og tror at dokumentasjonen, linkene og videoene vil være klargjørende for deg. Dersom noe av det vi snakker om  er uklart for deg, dersom du er usikker, ta gjerne kontakt med vår samarbeidspartner, Råd & Regnskap Akershus AS.


Krav ved lønn og lønnsutbetalinger   Du må være pålogget for å se video

Gyrid Orsten hos ECIT-Råd & Regnskap Akershus as, gir oss en grundig innføring i hvilke krav som skal etterleves i forhold til lønn og lønnsutbetalinger.

Bonus og annen belønning   Du må være pålogget for å se video

Stein V. Helset hos ECIT-Råd & Regnskap Akershus as, gir oss en nyttig innføring i skattemessige forhold vedrørende bonus og annen belønning.

Retten til en arbeidsavtale   Du må være pålogget for å laste ned filer

Arbeidstilsynet er helt klar på arbeidstakers rettigheter når det gjelder en arbeidsavtale. Er du som arbeidsgiver usikker på dette, vil vi på det sterkeste anbefale deg å lese dette.

Linker til lønn og lønnskjøring   Du må være pålogget for å laste ned filer

Her har du nyttige linker til de fleste lover og forskrifter knyttet til lønn og lønnskjøring

Standard arbeidsavtale   Du må være pålogget for å laste ned filer

Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av hvor lang tid arbeidsforholdet skal vare.

Sjekkliste ved arbeidsavtale   Du må være pålogget for å laste ned filer

Advokatfirma Strandenæs har utarbeidet en sjekkliste ved arbeidsavtaler

Ferieavvikling.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Hvilke rettigheter og plikter har arbeidsgiver vedrørende ferieavvikling.

Ansettelseskontrakt   Du må være pålogget for å laste ned filer

Et eksempel på en ansettelses kontrakt. Her vil du finne nyttige punkter det kan være fornuftig å ta med i en ansettelseskontrakt.

Taushetserklæring.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Her er et eksempel på en taushetserklæring.

Hva må man ha av info om en ansatt, for å kjøre lønn på en riktig   Du må være pålogget for å laste ned filer

Dette kan det være nyttig å ta en titt på

Når man velger å benytte hjemmekontor.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Dersom arbeidstaker skal ha hjemmekontor MÅ dette avtales særskilt.

Nye maler for arbeidsavtaler.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Arbeidstilsynet har lagt ut nye maler for arbeidsavtaler. Det er blant annet gjort endringer som følge av nye regler om midlertidig ansettelse. I skjemaet er det lagt inn felt for midlertidig eller fast ansatt og for grunnlag for midlertidig ansettelse. Det er også lagt til veiledning for utfylling av skjemaet på baksiden. Skjemaet er tilgjengelig i word-, odf- og pdf-format på bokmål, nynorsk, engelsk, polsk, litauisk, russisk, rumensk og bulgarsk.