|    908 56 502 / 917 86 303  |  

1 - Lover og forskrifter bilde

Lover og forskrifter innen HR og ledelse

Det er mange lover og forskrifter som styrer hva ledelsen i en virksomhet kan og ikke kan gjøre, og ikke minst hva du som leder i ulike situasjoner er pålagt å gjøre. For mange er dette noe uklart, og vi har derfor i dette kapittelet fokus på nettopp dette.


Det er mye man må forholde seg til som arbeidsgiver  Vi håper dokumentasjonen, linkene og videoene kan være klargjørende for deg. Dersom noe av lovverket er uklart for deg, dersom du er usikker, ta gjerne kontakt med advokat Øystein Olausen ved Advokatfirmaet Strandenæs AS MNA, i Oslo.

 

I det neste kapittelet - Arbeidsgivers styringsrett, ser vi også nærmere på dette tema, med fokus på de rettigheter og forpliktelser du har som arbeidsgiver.

Advokat Øystein Olausen viser til ansettelseskontrakter. Under kapitel 10 vil du finne eksempler på slike kontrakter.


Arbeidsmiljøloven - Mål og hensikt   Du må være pålogget for å se video

Intervju med advokat Øystein Olausen i advokatselskapet Strandenæs AS MNA, om Arbeidsmiljølovens mål og hensikt

Arbeidsmiljøloven - Brudd og konsekvenser   Du må være pålogget for å se video

Intervju med advokat Øystein Olausen i advokatselskapet Strandenæs AS MNA, Hva skjer om arbeidsgiver bryter Arbeidsmiljøloven, og hvilke konsekvenser kan det få?

Arbeidsmiljøloven - Endringer foretatt 1. juli 2015   Du må være pålogget for å se video

Intervju med advokat Øystein Olausen i advokatselskapet Strandenæs AS MNA, Han belyser hvilke endringer som har funnet sted i loven pr. 1. juli 2015.

Personopplysningsloven - Mål og hensikt   Du må være pålogget for å se video

Intervju med advokat Øystein Olausen i advokatselskapet Strandenæs AS MNA, om Personopplysningsloven.

Personopplysningsloven - Hva bør arb.giver legge særlig vekt på   Du må være pålogget for å se video

Intervju med advokat Øystein Olausen i advokatselskapet Strandenæs AS MNA, om Personopplysningsloven.

Personopplysningsloven - Konsekvenser og manglende sikkerhet   Du må være pålogget for å se video

Intervju med advokat Øystein Olausen i advokatselskapet Strandenæs AS MNA, om Personopplysningsloven.

Fra 2018 fikk vi nye forskrifter knyttet til sikring av personlige opplysninger.   Du må være pålogget for å se video

Fra mai 2018 fikk vi nye forskrifter knyttet til sikring av personlige opplysninger. Vi har i den forbindelse snakket med adm.dir. Geir Erik Lian i Alternativ Data

Linker til de mest anvendte lover og forskrifter knyttet til HR-faget   Du må være pålogget for å laste ned filer

Her får du en oversikt over de lover og forskrifter som i hovedsak påvirker og setter rammer for HR arbeidet

Nye regler mot vold og trusler i arbeidslivet.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Arbeids- og sosialdepartementet har vedtatt nye regler om vold, og trusler om vold, i arbeidslivet. Disse bestemmelsene trer i kraft 1. januar 2017.

Fra og med mai 2018 fikk vi i Norge nytt personvernregelverk.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Fra og med mai 2018 får Norge nytt personvernregelverk. Dette er det nyttig å sette seg inn i

Seksuell trakassering.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Seksuell trakassering er forbudt i Norge etter likestillingslovens § 8, og det er domstolene som håndhever forbudet!

Noen plikter du har som arbeidsgiver   Du må være pålogget for å laste ned filer

Som leder og arbeidsgiver har du en rekke forpliktelser vis a vis dine ansatte.

Bestemmelser og retningslinjer for overtid.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Her finner du nyttig informasjon om regler og retningslinjer knyttet til overtid

Orientering om Arbeidsgiverns plikter - utgitt av Arbeidstilsynet.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven blir overholdt.