|    908 56 502 / 917 86 303
    

HR på Nett er verktøyet for deg som tar lederrollen på alvor.

HR på Nett setter fokus på sentrale problemstillinger som har betydning for utøvelsen av dine lederoppgaver. Vi kommer med råd og veiledning og du får tilgang til en rekke maler og forslag til en god struktur på ditt lederarbeid. I tillegg har vi en rekke filmintervjuer med ulike resurspersoner som kommer med innspill til hvordan man bør håndtere spesielle situasjoner.

Vårt mål er å gi deg et verktøy som øker din kompetanse og forståelse for hvordan du praktisk bør utøve dine lederoppgaver.

HR på Nett er et viktig verktøy for deg og dine lederkolleger.


Se vår informasjonsvideo her: Se mer         


Noen av våre abonnementsfordeler: Gratis advokathjelp via mail, samt 30% rabatt på våre bedriftsinterne kurs. Se abonnementsfordeler  • HR på Nett har i dag 238 maler / dokumenter, deriblant ansettelsesmaler, sjekkliste ved sykefravær og dialogmøter med mer, relevante artikler, HMS kurs, HMS test, og mye mer.
  • HR på Nett har i dag 50 informasjonsfilmer, der vi bl.a. intervjuer fagpersoner, som advokater, NAV, en professor i psykiatri, om ulike utfordringer knyttet til din lederrolle. Temaene inkluderer håndtering av sykefravær, den vanskelige samtalen, ansettelser, oppsigelser/nedbemanninger med mer.
  • Som abonnent av HR på Nett får du tilgang til alt dette, og det vil stadig komme nye intervjuer og dokumenter.


De forskjellige fagområder er laget som egne kapitler.  Som abonnent får du tilgang til alle kapitlene, og de inneholder filmer (presentasjoner, samtaler med fagpersoner mm), dokumenter, kommentarer, bilder, artikler, råd osv. Det vil jevnlig publiseres oppdateringer og nytt materiale. 


Se gjerne vår informasjonsvideo under "Informasjon om HR på Nett". Den er åpen og tilgjengelig for alle, selv om du ikke er abonnent.

Når det gjelder pris på HR på Nett, klikk deg inn på "Bestill abonnement".

Dersom dere ønsker å benytte dere av tjenester våre samarbeidspartere tilbyr, så vil vi for ordes skyld gjøre oppmerksom på at abonnementet ikke dekker deres tjenester, bortsett fra det som fremgår av kapittel 0 - Abonnementsfordeler.

                      

NYHETER:

De tre siste oppdateringer, tillegg og / eller endringer av filmer / intervjuer / dokumenter etc.


13. november 2019: Kapittel 16 - Nedbemanning - oppsigelse

  • Mal for innkalling til drøftelsesmøte. Skriv rett inn i malen

6. november 2019: Kapittel 9 - sykefravær

  • Egenmelding ved sykefravær er arbeidstakers melding til arbeidsgiver om arbeidsuførhet p.g.a. sykdom eller skade

4. november 2019: Kapittel 9 - Sykefravær

  • Den nye intensjonsavtalen om et mer Inkluderende Arbeidsliv (IA-avtalen) er fornyet og revidert for perioden 2019-2022Ta vårt digitale HMS kurs for ledere, samt vår HMS test som ligger under kapittel 13-HMS. Får du 70% eller mer rett på HMS testen, kan du skrive ut et diplom som bekreftelse på at du har bestått testen, og at du besitter nødvendig HMS kompetanse.  Nyttig dokumentasjon å vise frem om Arbeidstilsynet kommer på besøk.


Bestill abonnement bilde

Registrer deg som abonnent nederst på denne siden. Som abonnent av HR på Nett får du tilgang til alle kapitlene. Her finner du mye nyttig informasjon, mange nyttige maler, mange råd, nyttige og informative videointervjuer med mer.

Les mer
Informasjon om HR på Nett bilde

På denne siden vil du ha tilgang til en kort informasjonsvideo samt en oversikt over innhold i prosjektet HR på Nett. Vår introduksjons video har som formål å beskrive hva man får tilgang til av relevant informasjon og hva man kan lære ved å abonnere på HR på Nett.

Les mer
INNHOLDSFORTEGNELSE: bilde

HR på Nett er et oppslagsverk for alle ledere med personalansvar. Her er en oversikt over alt innhold i HR på Nett. Klikk deg inn på det enkelte kapittel for å komme til filmintervjuet eller dokumentene.

Les mer
1 - Lover og forskrifter bilde

Det er mange lover og forskrifter som styrer hva ledelsen i en virksomhet kan og ikke kan gjøre, og ikke minst hva du som leder i ulike situasjoner er pålagt å gjøre. For mange er dette noe uklart, og vi har derfor i dette kapittelet fokus på nettopp dette.

Les mer
2 - Arbeidsgivers styringsrett bilde

Arbeidsgivers styringsrett er ofte definert som arbeidsgivers rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet. Arbeidsgiver står imidlertid ikke helt fritt.

Les mer
3 - Personalpolitikk bilde

Personalpolitikk er generelle og prinsipielle retningslinjer for hvordan man skal arbeidet med de menneskelige ressurser i en virksomhet.

Les mer
4 - Rekrutteringsprosessen bilde

Dette kapittelet har som mål å gi deg både informasjon og verktøy, for å bistå deg i rekrutteringsprosessen. Glem ikke at en ansettelse er en million investering og det er veldig kostbart å feilansette.

Les mer
5 - Mangfoldledelse bilde

Globaliseringen øker og flerkulturell lederkompetanse vil bli stadig viktigere i årene som kommer. Overser man dette faktum kan mangfoldet i stedet for å gi positive effekter oppleves som truende og føre til destruktive konflikter både i og mellom arbeidsgrupper, i organisasjonene og i samfunnet for øvrig.

Les mer
6 - Personalhåndboken bilde

En personalhåndbok har som formål å informere de ansatte om virksomhetens retningslinjer og rutiner for behandling av personalsaker. Det gjelder lønn, lønnsutbetalinger, rutiner ved sykefravær, ferieavvikling, permisjoner og en rekke andre forhold.

Les mer
7 - Personvern / personalarkivet bilde

Hva er personvern? Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger! En personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, fingeravtrykk, irismønster, hodeform (for ansiktsgjenkjenning) og fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer).

Les mer
8 - Medarbeidersamtalen bilde

En medarbeidersamtale er en planlagt og forberedt personlig samtale mellom leder og medarbeider. Leder og medarbeider skal en gang i året sette av tid til å snakke sammen på en forberedt og personlig måte om oppgaver, arbeidssituasjonen, samarbeidsforholdet leder/medarbeider og medarbeiderens utvikling.

Les mer
9 - Sykefravær bilde

Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for forebygging og oppfølging av sykefravær. Både arbeidsgiver, arbeidstaker, den som sykmelder (legen) og NAV har viktige roller i oppfølgingsarbeidet.

Les mer
10 - Lønn og annen godtgjørelse bilde

Hvordan skal de vanligste lønnsytelsene behandles når det gjelder skattetrekk, arbeidsgiveravgift og innrapportering på a-meldingen? Hvilke plikter har arbeidsgiver når det gjelder lønnsopplysning, forskuddstrekk samt beregning av arbeidsgiveravgift? Her vil du få svar på mye av dette, samt en god del mer.

Les mer
11 - Motivasjonstiltak bilde

Motivasjon dreier seg om hva vi har lyst til å gjøre eller ikke har lyst til å gjøre. Motivasjon kan beskrives som den energien eller kraften som ligger under og driver frem handlingene våre. Dette er det viktig å kunne noe om når du skal lede dine ansatte.

Les mer
12 - Kompetanseutvikling bilde

Kompetanseutvikling omfatter alle de programmer og tiltak en virksomhet iverksetter og gjennomfører, i den hensikt å utvikle de ansattes kunnskaper, ferdigheter og evner. Hovedmålet med all kompetanseutvikling er å forvalte og videreutvikle den kompetansen og erfaring virksomheten disponerer gjennom de ansatte.

Les mer
13 - HMS bilde

I henhold til Arbeidsmiljølovens § 3-5 er arbeidsgiver pålagt å gjennomgå opplæring i Helse, Miljø og Sikkerhet. Plikten til opplæring er personlig og kan derfor ikke delegeres. Videre skal denne opplæringen kunne dokumenteres! Ta HMS kurset her! Tar du vår HMS test og får 70% eller mer rett på denne kan du skrive ut et diplom som bekreftelse på din HMS kompetanse.

Les mer
14 - Kvalitet / kvalitetssikring bilde

Er du fornøyd med kvaliteten på din virksomhets produkter eller tjenester? Kan kvaliteten bli bedre? Kanskje du har satt deg ambisjon om å bli best i klassen? La oss se på hva vi legger i ordene kvalitet og kvalitetssikring. Kvalitet er den kvaliteten som deres produkter eller tjenester har når for eksempel disse er tilgjengelig på markedet.

Les mer
15 - Den vanskelige samtalen bilde

Ledelse dreier seg om å ha et helhetlig ansvar for å sette mål og iverksette strategier for å gjennomføre målene. Lederrollen dreier seg først og fremst om styring, veiledning, rådgivning, delegering og inspirasjon av medarbeidere. Samt å gå foran som et godt eksempel, motivere og sette sammen gode team.

Les mer
16 - Nedbemanning - oppsigelse bilde

Arbeidsmiljøloven har en rekke regler du som arbeidsgiver må forholde deg til ved nedbemanning, oppsigelse eller avskjed. Dersom virksomheten ikke har fulgt regelverket kan oppsigelsen(e) / avskjeden bli kjent ugyldig og vedkommende kan stå videre i stillingen. Personene det gjelder kan også kreve erstatning. Her er noen vanlige feil som gjøres:

Les mer
17 - Fagforeninger bilde

Fagforeninger skal ivareta de fagorganisertes interesser. Ikke alle virksomheter har ansatte som er organiserte, men for de som har det, kan det muligens være nyttig å få med seg noe av det vi her belyser.

Les mer
18 - Pensjon og forsikring bilde

Mye kan skje som kan ramme virksomheten din. Mange risikoer kan du imidlertid forsikre virksomheten din mot. Enkelte forsikringer er lovpålagte, slik som yrkesskadeforsikring for ansatte, men mange er frivillige. Bruk derfor litt tid på å finne ut hvilke forsikringer som kan være aktuelle for din virksomhet innenfor personal-, skade og ansvarsforsikring, samt pensjon.

Les mer
19 - Beredskap / Når kriser oppstår bilde

Ja, kriser oppstår, hva gjør du? Spørsmålene og problemstillingene er mange, og den dagen ulykken rammer, er det lett å la tilfeldighetene få råde. Det gjelder spesielt om beredskapsarbeidet er neglisjert eller lite gjennomtenkt.

Les mer
20 - Når ansatte slutter bilde

Hvilke rutiner har man når en ansatt slutter? Virksomheten må blant annet slette vedkommendes e-postadresse slik at privat e-post ikke sendes til virksomheten.

Les mer
22  - Kurs bilde

HR på Nett ønsker å tilby deg relevante kurs innen ledelse for å styrke din kompetanse. Som kunde og abonnent av HR på Nett vil du få dette til 20% rabatt på veiledende pris.

Les mer
23 - Nyhetsbrev fra HR på Nett bilde

Vi har som mål å gi ut et nyhetsbrev hver 14 dag, bortsett fra julen og sommerferien (slutten av juni til begynnelsen av august). Vi ønsker å formidle temaer som har relevans for deg som leder.

Les mer