|    917 86 303  |  

I henhold til Arbeidsmiljølovens § 3-5 er arbeidsgiver pålagt å gjennomgå opplæring i Helse, Miljø og Sikkerhet. Plikten til opplæring er personlig og kan derfor ikke delegeres. Videre skal denne opplæringen kunne dokumenteres! Ta HMS kurset her!
Tar du vår HMS test og får 70% eller mer rett på denne kan du skrive ut et diplom som bekreftelse på din HMS kompetanse.

Når det gjelder øvrige ledere i den enkelte virksomhet, skal arbeidsgiver påse at disse har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte, jf. Arbeidsmiljøloven § 3-2. Et godt råd er derfor at samtlige ledere tar dette HMS kurset.

Når du har gjennomført kurset, kan du også benytte kurset og alt tilhørende materiell som oppslagsverk i 2 år.


Hvorfor er det så mye fokus på HMS? 

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) dreier seg ikke lenger bare om skader og sikkerhetstiltak. Utfordringer som konflikthåndtering, omorganisering, stress og utbrenthet, er sentrale temaer i det moderne arbeidslivet. Det er også ledelse, utvikling, kunnskap om regelverk og krav til systemer. Dette faller inn under HMS faget.

Stadig flere virksomheter ser nødvendigheten og verdien av et godt arbeidsmiljø, så vel for den ansatte som for lønnsomheten i bedriften. Det er med andre ord et betydelig behov for økt kompetanse og innsikt i HMS faget.

Verneombud eller annen ordning?

Som hovedregel skal det velges verneombud i alle virksomheter. Dersom virksomheten har færre enn 10 ansatte, kan arbeidsgiver og arbeidstakerne avtale en annen ordning, se vedlegg "Avtale om ikke å ha verneombud."


KURS: HMS-kurs for ledere.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Det lovpålagte HMS kurset for ledere

Den årlige HMS kontrollen!   Du må være pålogget for å laste ned filer

Alle virksomheter skal som en del av det systematiske HMS-arbeidet, gjennomføre en lovpålagt årlig kontroll. Dette for å følge opp at arbeidet med HMS går som det skal, gir den effekten man ønsker og evt. planlegge nødvendige endringer.

Roller i HMS arbeidet.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Det er arbeidsgiver som har ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarlig på alle måter, og i samsvar med arbeidsmiljøloven (aml.). Det er likevel mange aktører som er sentrale innen virksomhetenes HMS-arbeid. Her ser vi nærmere på de ulike rollene i HMS-arbeidet.

Hvordan lage et HMS system.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Dette er de viktigste trinnene i utviklingen av et system for å følge opp helse, miljø og sikkerhet i deres virksomhet:

HMS hjulet.   Du må være pålogget for å laste ned filer

HMS hjulet, eller årshjulet er en oversikt over HMS aktiviteter som bør gjennomføres i løpet av et år

HMS kort   Du må være pålogget for å laste ned filer

Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine ansatte med et HMS-kort.

Hva om HMS forskriftene ikke følges?   Du må være pålogget for å laste ned filer

Hvilke konsekvenser vil det kunne få for virksomheten? Vi vil derfor anbefale alle våre abonnenter om å ta HMS arbeidet på alvor. Her er 10 punkter vi anbefaler at dere tar tak i.

Rutine for oppfølging av sykmeldte.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Arbeidsgiver skal utarbeide en skriftlig rutine for oppfølging av sykmeldte. Arbeidsgiver skal som en del av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, forebygge og følge opp virksomhetens sykefravær.

Arbeidsgiver er pålagt å utarbeide rutiner for varsling.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Virksomheter med flere enn fem ansatte har plikt, jfr. AML § 2 A-3, til å etablere rutiner for varsling og tilrettelegge for varsling.

Antall verneombud.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Når kreves det at virksomheten har flere verneombud, og når må virksomheten ha AMU.

Avtale om ikke å ha verneombud.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Som hovedregel skal det velges verneombud i alle virksomheter. Dersom virksomheten har færre enn 10 ansatte, kan arbeidsgiver og arbeidstakerne avtale en annen ordning. En slik avtale må være skriftlig og inneholde en beskrivelse av hvordan vernearbeidet konkret skal ivaretas.

Avtale om kortere HMS opplæring for AMU og verneombud.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale kortere HMS kurs for verneombud og AMU enn 40 timer dersom man mener dette er forsvarlig. Det må da inngås en avtale mellom partene.

Bedriftshelsetjeneste, intervju med Rune Iversen - Arca Friskere arbeidsplasser AS   Du må være pålogget for å se video

Bedriftshelsetjenesten. Hvorfor, for hvem og hvilke regler gjelder

Ta vår HMS-Test. Får du 70% eller mer rett på denne testen, får du et diplom som bekreftelse på din HMS kompetanse. Dersom du får mindre enn 70% må du lese deg opp på de temaer du er usikker på, for så å ta testen på nytt.

Pris: kr. 1500,- + mva. Varighet: 2 år. Når du har registrert deg, får du direkte tilgang til kapittel 1. Først når du har besvart alle spørsmålene rett i kapittel 1, får du tilgang til kapittel 2, osv. Om du ønsker tilgang til kurset og alt innhold utover de to første årene, kan vi tilby deg dette til kr. 500,- + mva pr år.