|    908 56 502 / 917 86 303  |  

Informasjonsvideo

For de fleste vil bruken av en digital læringsplattform har betydelige fordeler i forhold til den mer tradisjonelle måten å ta kurs på. En digital læringsplattform er blant annet mer tids- og kostnadseffektiv.

Videre er en digital opplæring  fleksibel, ved av at du tar det når det passer deg selv.  Skal kurset gjennomføres på fritiden, en kveld eller en helg, eller skal opplæringen gjennomføres i arbeidstiden? Med en digital læringsplattform velger du selv når og hvor du skal ta kurset.


En kort informasjonsfilm om vårt HMS kurs for Verneombud og AMU

Et digitalt HMS- kurs for verneombud og AMU gir en mer fleksibel og kostnadseffektiv opplæring. Læringen kan integreres i din arbeidshverdag. Her får du en kort presentasjon av hvordan dette HMS kurset er lagt opp.