|    908 56 502 / 917 86 303  |  

4. Lover og forskrifter bilde

4. Lover og forskrifter

Det er mange lover og forskrifter som styrer hva ledelsen i en virksomhet kan og ikke kan gjøre, og ikke minst hva du som leder i ulike situasjoner er pålagt å gjøre.

Loven består av nasjonale regler og EUs personvernforordning (GDPR - General Data Protection Regulation). Forordningen er et sett regler som gjelder for alle EU/EØS-land.

Personopplysningsloven handler om behandling – altså innsamling og bruk – av personopplysninger. Reglene gir virksomhetene en rekke plikter samtidig som den gir enkeltpersoner, ofte kalt registrerte, en rekke rettigheter. Loven gjelder stort sett alle virksomheter, men det finnes situasjoner der loven ikke gjelder.Aktuelle lover og forskrifter knyttet til GDPR

Det er et betydelig regelverk av lover og forskrifter, knyttet til ditt ansvar som leder