|    908 56 502 / 917 86 303  |  

3. Informasjon om GDPR bilde

3. Informasjon om GDPR

GDPR er en forordning, altså et sett med regler som skal gjelde likt i hele EU, også for EØS-medlemmer. Lovverket gjelder i tillegg alle bedrifter som behandler personopplysninger om EU-borgere – uansett hvor i verden de holder til. I sammenheng med lovverket er norske borgere likestilte med EU-borgere.

GDPR skal gjøre det digitale landskapet tryggere for oss alle og de nye reglene skal blant annet beskytte enkeltpersoner fra å “bli varen selv”. Altså at virksomheter selger informasjonen om deg til tredjepart for profitt – uten at du selv vet det. Hensikten med GDPR er å gi enkeltindividet større kontroll over hvilken informasjon en virksomhet har om dem. De skal føle seg trygge på at virksomhetene kun bruker og lagrer de dataene de som enkeltpersoner har samtykket til.


De 7 Personvernprinsippene

Lovlig, rettferdig og gjennomsiktig

GDPR sjekkliste.

GDPR Dokumentasjon as har utviklet et verktøy som på en enkel måte hjelper dere å kartlegge firmaets GDPR-situasjon, samt dokumentere og løse de fleste av punktene på sjekklisten. Verktøyet produserer en tiltaksliste som beskriver hvilke oppgaver som må løses, samt rapport som grunnlag for internkontroll.

Virksomhetenes plikter Datatilsynet

Hvilke plikter påhviler den enkelte virksomhet