|    908 56 502 / 917 86 303
    

GDPR


Du får her et enkelt verktøy for etablering av de lovpålagte GDPR rutiner


Se vår informasjonsvideo her: KLIKK


Den 25 mai 2018 trådte GDPR i kraft som lov i EUs medlemsland. I Norge trådte personopplysningsloven i kraft 20 juli 2018, og med dette gjennomføres EUs personvernforordning (GDPR) i Norge. Forordningen medfører styrkede rettigheter for den enkelte når det gjelder personvern, og dermed økte forpliktelser for bedrifter og organisasjoner når det gjelder håndtering av personopplysninger.


 Vi ønsker at så mange som mulig får hjelp til å etterleve kravene i personvernloven (GDPR). Derfor har vi inngått et samarbeid med GDPR Dokumentasjon AS. De har i samarbeid med advokat og IT-byrå utviklet en portal som hjelper deg gjennom prosessen med å oppfylle de nye lovkravene.


Brukere av easy-management.no får med rabattkode HRMG kr 3.000,- i rabatt av kr 9990,- eks mva som gir fri bruk av portalverktøyet i 12 mnd. Etter 12 mnd kan man fortsette å bruke dokumentasjonssystemet for kr 199,- pr mnd.


I den brukervennlige portalen kommer du raskt i gang og kan enkelt gjennomføre GDPR-arbeidet. Samtidig som du utarbeider den nødvendige dokumentasjonen, får du et klart bilde av hva forordningen innebærer for akkurat din virksomhet eller organisasjon. Man behøver ingen forkunnskaper og slipper å gjennomgå dyre kurs. Portalverktøyet veileder deg smidig gjennom hele prosessen og det opprettes automatisk en tiltaksliste med detaljerte beskrivelser av hva du må opprette av behandlingsrutiner og dokumentasjon for internkontroll. De nødvendige dokumentmalene ligger tilgjengelig i portalen, og når dokumentasjonen er utfylt kan man skrive ut en oversiktlig rapport som inneholder alle de relevante henvisningene til lovverket som viser at man har avstemt sine aktiviteter mot det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene.


Brukerne forventer personvern. Brudd på personsikkerheten har konsekvenser

Datatilsynet ser at brukere av IT-tjenester forventer at løsningene både er sikre og ivaretar personopplysningene på en god måte. Personvern er ikke bare forventet, men også et mulig konkurransefortrinn for mange virksomheter. Lekkasjer eller misbruk av personopplysninger kan bety svekket tillit, eller negative nyhetsoppslag som fører til tap av omdømme og evt. erstatningssøksmål. Det er viktig å unngå slike hendelser, og det viser seg ofte kostbart å rette opp feilen i etterkant.

EU og Datatilsynet håndhever loven strengt og kan ved brudd på personsikkerheten ilegge gebyrer på inntil 4% av foretakets globale brutto omsetning, eller 20 millioner Euro.1. Registrer deg som bruker bilde

GDPR Dokumentasjon AS gjør det enkelt. De ønsker at så mange som mulig får hjelp til å etterleve personvernforordningen (GDPR). Derfor har de brukt deres kunnskap innen økonomi, regnskap, lønn og IT til å utvikle en portal som hjelper deg gjennom prosessen med å oppfylle de nye lovkravene.

Les mer
2 - Slik løses GDPR i foretaket bilde

Alle virksomheter (foretak/organisasjoner/foreninger) som i stor eller liten grad lagrer opplysninger om kunder, brukere, medlemmer, pasienter, studenter og / eller ansatte eller innleide, faller inn under regelverket

Les mer
3. Informasjon om GDPR bilde

GDPR er en forordning, altså et sett med regler som skal gjelde likt i hele EU, også for EØS-medlemmer. Lovverket gjelder i tillegg alle bedrifter som behandler personopplysninger om EU-borgere – uansett hvor i verden de holder til. I sammenheng med lovverket er norske borgere likestilte med EU-borgere.

Les mer
4. Lover og forskrifter bilde

Det er mange lover og forskrifter som styrer hva ledelsen i en virksomhet kan og ikke kan gjøre, og ikke minst hva du som leder i ulike situasjoner er pålagt å gjøre.

Les mer